Зақымдалған немесе жанып кеткен жағдайда қозғалтқышты шығару жүйесінің элементтерін ауыстырамыз

Жүйенің аспа төсемдерін ауыстыру

Біз резеңке жастықтарды ауыстырамыз, егер олардың зақымдануы немесе шамадан тыс деформациясы салдарынан жүйенің элементтері денеге немесе көліктің басқа бөліктеріне тиіп кетсе, соғыла бастаса

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Негізгі дыбыс өшіргіштің жастықтарын ауыстыру үшін, ауыстырылатын жастықты бұрауышпен шешіп алыңыз да, оны дыбыс өшіргіш кронштейннен, содан кейін корпустағы кронштейннен сырғытыңыз, содан кейін жастықты алыңыз.

Зақымдалған жастықты оңай алу үшін пышақпен кесіп ашуға болады

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Жастықты кері ретпен орнатыңыз

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Жаңа жастықты орнатуды жеңілдету үшін оны сабынды сумен майлаңыз

Сонымен қатар біз негізгі дыбыс өшіргіш жастықтардың қалған бөлігін ауыстырамыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Негізгі дыбыс өшіргіштердің жастықтары және резонатордағы шығару құбырының екі жастығы осылай орналасады

Шығарылатын коллекторды ауыстыру

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Сәндік қақпақты және картер қорғанысын алыңыз

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Шығарылатын коллектордың жылу экранын алып тастаңыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Біз сору коллекторының фланецтерін және шығару құбырын бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз.

Содан кейін алдыңғы құбырды алып тастаймыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Біз сору коллекторын цилиндр басына бекітетін жеті гайканы бұрап шығарамыз

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Тығыздау коллекторын және цилиндр басының шпилькаларына орнатылған тығыздағышты алыңыз

Тығыздау коллекторын және оның тығыздағышын кері ретпен орнатыңыз

Шығарылатын коллекторды қатайту реті

Бекіткіш гайкаларды суретте көрсетілген ретпен 43-64 Нм моментпен қатайтамыз

Төменгі құбырды алу және орнату

Біз көлікті дайындап, теріс батарея терминалын ажыратамыз

Шығарылатын жүйе компоненттерін ауыстыру Mazda 6

Иінді қораптың қорғанысын алып тастаңыз

Mazda 6 сору жүйесінің құрамдастарын ауыстыру

Оттегі концентрациясы сенсорларын шығару құбырынан және каталитикалық түрлендіргіштен алыңыз

Датчиктерді шығарылған сору құбырынан және түрлендіргіштен алдымен сым сымдарының төсемдерін ажырату арқылы алуға болады

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Жастықтарды бұрауышпен жылжыту арқылы резонатордағы шығару құбырының кронштейндерінен аламыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Алу құбырының фланецтерін және қосылатын құбырды бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз және гайкаларды серіппелермен алып тастаймыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Тығыздау коллекторының фланецтерін және шығару құбырын бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз және шығару құбырын шығарамыз

Төменгі құбырды кері ретпен орнатыңыз

Байланыстырушы құбырды алу және орнату

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Қабылдау және қосу құбырларының фланецтерін бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз, содан кейін фланецтерді бөлеміз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Негізгі сөндіргіштердің фланецтерін қосатын құбырдың фланецтеріне бекітетін төрт гайканы бұрап шығарамыз және негізгі сөндіргіштердің фланецтерін және жалғастырғыш құбырды ажыратамыз

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Байланыстырушы құбырды алыңыз

Фланецтер арасындағы тығыздағыштарды ауыстыра отырып, байланыстырушы құбырды кері ретпен орнатыңыз

Негізгі дыбыс өшіргішті ауыстыру

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Негізгі дыбыс өшіргіштің фланецін байланыстырушы құбырдың фланеціне бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз және негізгі дыбыс өшіргіш пен қосылатын құбырдың фланецтерін ажыратамыз

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Негізгі дыбыс сөндіргішті екі бекіту төсемінен ажыратып, негізгі дыбыс өшіргішті көліктен шығарыңыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Қажет болса, қосылатын және шығаратын құбырлардың фланецті қосылымын бекітетін гайкаларды бұрап, негізгі сөндіргіштерді төрт бекіту төсемінен ажырату арқылы қосылатын құбырмен бірге жинақ ретінде шешуге болады.

Термо экрандарды алу және орнату

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Қозғалтқыштың сәндік қақпағын алыңыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Біз жылу экранын бекітетін үш болтты бұрап шығарамыз және сору коллекторының жылу экранын алып тастаймыз

Шығарылатын жүйенің компоненттерін ауыстыру Mazda 6

Шығарылатын коллектордың жылу қалқанын кері ретпен орнатыңыз

Резонатордың жылу экранын жою үшін:

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Жоғарыда сипатталғандай қосу құбырын алыңыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Ұзартқышты корпусқа бекітетін төрт болтты бұрап, оны алып тастаймыз

Шығарылатын жүйе элементтерін ауыстыру Mazda 6

Шығарылатын жүйенің құрамдастарын ауыстыру Mazda 6

Термоэкранды корпусқа бекітетін екі болтты және екі гайканы бұрап шығарамыз, содан кейін термалды экранды алып тастаймыз

Термо экранды кері ретпен орнатыңыз

Select your language