Мақалада біз көліктің артқы бүйірлік есігін бөлшектеу және алып тастауды қарастырамыз.

Артқы есіктің әрлеуін алу және орнату

Ол үшін есіктің ішкі тұтқасын алыңыз:

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

- есік құлпы жетегінің ішкі тұтқасын бекітетін бұранданы бұрап алыңыз;

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

- қаптамадағы розеткадан тұтқаны алыңыз және жетек штангасын оның рычагынан ажыратып, тұтқаны алыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Терезе тұтқасын өзіңізге қарай тартып алыңыз, ысырмалардан босатыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Тірек тірегіндегі қаптаманы бекітетін бұранданы бұрап алыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Есіктің қаптамасын есік панелінен ажыратыңыз, саңылаудан құлыптау түймесін алып тастаңыз және қаптаманы алыңыз.

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Есік төсемесі тоғыз қыстырғышпен бекітілген

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Егер қақпақтар зақымдалған болса, оларды қаптау кронштейндерінен алу арқылы ауыстырамыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Қажет болса, көбік тығыздауыш сақинасын алыңыз.

Артқы есік әйнегін ауыстыру

Есіктің қаптамасын жоғарыда сипатталғандай шешіңіз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Әйнекті толығымен түсіріп, оның ішкі тығыздағышын алыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Әйнекті электр терезе сырғытпасына бекітетін болттар есік панеліндегі технологиялық тесіктерге қарама-қарсы орнатылатындай етіп көтеріңіз.

Әйнекті қолдап, сырғытпаға қыстырғышты бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Есік панеліндегі технологиялық тесік арқылы бағыттаушыны есікке бекітетін болтты бұрап шығарамыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Нұсқаулықты сәл төмен сүйреңіз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Және нұсқаулықты алып тастаңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Әйнекті есіктен алыңыз, оны көтеріп, есікке бұраңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Қажет болса, бекітілген әйнекті алға еңкейту арқылы алыңыз.

Әйнекті және барлық мәліметтерді кері ретпен орнатыңыз.

Қуат терезесін алу

Есіктің қаптамасын жоғарыда сипатталғандай шешіңіз

Артқы есіктің әйнегін алыңыз (әйнек алу мүмкін емес, оны бояу таспасының немесе басқа құрылғылардың көмегімен жоғарғы күйде бекітуге болады)

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Электр терезесін есік панеліне бекітетін төрт гайканы бұрап шығарамыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Электр терезесін есік қуысынан есіктің ішкі панеліндегі бекіту тесігі арқылы шығарамыз

Қуат терезесін кері ретпен орнатыңыз.

Сыртқы артқы есік тұтқасын алу

Әйнекті көтеріп, артқы есіктің қаптамасын алыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Сыртқы тұтқаны бекітетін екі гайканы бұрап алыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Тұтқаның кілтін көтеріп, бұранданы бұрап шығарамыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Есіктегі розеткадан тұтқаны алып тастаймыз, құлыптау жетек штангасын оның рычагынан ажыратамыз

Сыртқы артқы есік тұтқасын және барлық алынған бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз.

Артқы есік құлпын ауыстыру

Жоғарыда сипатталғандай, артқы есіктің әрлеуін және артқы есік әйнегін алыңыз.

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Сыртқы тұтқаның өзегін құлыптау тұтқасынан ажыратып, өзек құлпын босатып, оны бүйірге бұраңыз (алынған тұтқа мен құлыпта көрсетілген)

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Бұрауышпен шешіп алыңыз да, панельдегі саңылаудан құлыптау жетегінің рокер иінінің осін шығарыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Рекерді сағат тіліне қарсы 90˚ бұрыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Және құлыптау жетек өзегін рокерден ажыратқаннан кейін, рокерді құлыптау түймесінің өзегімен бірге алып тастаңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Есіктің ішкі панеліндегі ұстағыштардан жетек өзектерін және құлыптың құлпын шығарамыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Шыбық ұстағышының қысқыштарын қысыңыз, оларды ішке батырыңыз және ұстағышты алыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Құлыпты есік панеліне бекітетін үш бұранданы бұрап шығарамыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Құлыпты есік панеліндегі технологиялық тесікке енгіземіз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Құлыптан сымдар блогын босатыңыз және құлыпты көліктен алыңыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Құлыпты ауыстырған кезде дискінің ішкі тұтқасының шыбықтарын ажыратамыз және одан ысырмаларын босатып, бүйірлеріне бұрап, жаңа құлыпқа орнатамыз.

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Есік құлпын алу үшін оны корпус бағанынан бұрап алыңыз (соқтығыс бұрауышты қолданған дұрыс)

Қажет болса, құлыптау дәлдігін реттеңіз.

Артқы есіктің ашылуын шектегішті ауыстыру

Артқы есіктің қаптамасын алыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Шектегішті корпустың орталық бағанасына бекітетін бұранданы бұрап шығарамыз

Бүйірлік артқы есікті жөндеу Renault Sandero

Шектегішті есікке бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Шектегішті динамиктің тесігі арқылы алыңыз

Есікті алу және орнату

Есіктің қаптамасын алыңыз

Есіктің ашылуын шектегішті орталық тіректен ажыратыңыз

Сым блогын құлыптау қозғалтқышынан ажыратыңыз

Жөндеу бүйірлік артқы есік Renault Sandero

Сымдар бауының қорғаныш қақпағын есіктің соңындағы саңылаудан шешіп алыңыз және бауды есік қуысынан алыңыз

Фломастермен контурдың айналасындағы топсаларды сызу арқылы есіктегі топсалардың орнын белгілеңіз

Көмекшінің көмегімен есікті ұстап тұрып, үстіңгі және астыңғы топсаларды есікке бекітетін гайкаларды бұрап, есікті алыңыз.

Есікті кері ретпен орнатыңыз.