Отын буларын қалпына келтіру жүйесі қоршаған ортаға теріс әсер ететін отын буларының атмосфераға шығуын болдырмайды

Жүйе алдыңғы оң жақ доңғалақтың доғасына орнатылған көміртекті адсорбер көмегімен буды сіңіру әдісін пайдаланады.

Соленоидты тазарту клапаны адсорбердің үстіңгі қақпағына орнатылады және қозғалтқышты басқару блогының сигналдарына сәйкес жүйенің жұмыс режимдерін ауыстырады.

Жанармай багындағы жанармай булары үнемі құбыр арқылы шығарылады және белсендірілген көмір (адсорбент) толтырылған адсорберде жиналады.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, сорғыш клапан ашылған кезде кіріс құбырынан адсорбер қуысына құбыр арқылы берілетін вакуумның әсерінен жүйеге түсетін таза ауамен адсорберді тазарту арқылы адсорбент регенерацияланады (қалпына келтіріледі).

Басқару блогы импульс жиілігі айнымалы клапанға сигнал беру арқылы қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты адсорберді тазарту дәрежесін реттейді.

Адсорберден шығатын отын булары құбыр арқылы қозғалтқыштың қабылдау құбырына түсіп, цилиндрлерде жанады.

Булану шығару жүйесінің істен шығуы бос жүрістің тұрақсыздығына, қозғалтқыштың тоқтауына, пайдаланылған газдардың уыттылығының жоғарылауына және автомобильдің жүргізу қабілетінің нашарлауына әкеледі.

Адсорберді алу және орнату

Біз адсорберді оның корпусы ағып кеткен жағдайда (бензиннің иісі болуымен және визуалды тексеру кезінде анықтауға болады), сондай-ақ канистрді тазарту электромагниттік клапанының дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында ауыстыру үшін алып тастаймыз ( ақау қозғалтқыштың бос жүрістегі тұрақсыз жұмысымен бірге жүреді).

Оң алдыңғы дөңгелекті шешіп, көлікті тірекке мықтап бекітіңіз.

Оң жақ доңғалақ қалқанының төсенішін шешіңіз (мақала қараңыз - Nissan Almera алдыңғы қалқан қаптамасын алу және орнату)

Как снять адсорбер автомобиля Ниссан АльмераКак снять адсорбер автомобиля Ниссан Альмера

Бұрауыштың көмегімен қозғалтқышты басқару жүйесінің сым блогының ұстағышын басып, блокты клапан қосқышынан шығарамыз

Адсорберді тазарту электромагниттік клапанын қабылдағышпен байланыстыратын түтік ұшының қысқыштарын қысып, түтіктің ұшын клапан фитингінен шығарамыз

Как снять адсорбер автомобиля Ниссан АльмераКак снять адсорбер автомобиля Ниссан Альмера

Сонымен қатар адсорберді жанармай багына қосатын түтіктің ұшын адсорбер фитингінен алып тастаймыз

13 басымен біз канистрдің корпусын корпусқа бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз және канистрді мөлдір желдеткіш түтікпен бірге алып тастаймыз.

Адсорберді кері ретпен орнатыңыз.