Неправильне поводження, зберігання, транспортування, встановлення або демонтаж компонентів СНПБ можуть призвести до непередбаченого їх спрацювання та травмування людей або порушення нормального функціонування системи в цілому

Компоненти СНПБ одноразової дії.

Спрацювали внаслідок ДТП або іншої події модуль надувної подушки безпеки водія (МНПБВ), модуль надувної подушки безпеки переднього пасажира (МНПБП), пристрої попереднього натягу ременів безпеки з проставками, блок управління системи надувних подушок безпеки (БУС-НПБ) необхідно замінити.

При спрацюванні МНПБВ на автомобілі обов'язковій заміні підлягають також рульове колесо і з'єднувач з обертовим пристроєм.

Компоненти СНПБ (МНПБВ, МНПБП, БУСНПБ та пристрої попереднього натягу ременів безпеки), які спрацювали або не спрацювали, але зі слідами пошкоджень, підлягають заміні.

Допускається встановлювати компоненти системи, що відповідають лише моделі даного автомобіля.

Забраковані компоненти СНПБ повинні бути поміщені в ізолятор шлюбу на складі зберігання.

При пошкодженні рульового колеса з МНПБВ заміні підлягає рульове колесо.

Наявність СНПБ на автомобілі підтверджується написом "AIRBAG" на кришці модуля надувної подушки безпеки водія, встановленого на рульовому колесі, написом "AIRBAG" на кришці модуля подушки безпеки переднього пасажира, розташованого в панелі приладів.

Стан СНПБ контролюється сигналізатором діагностики (напис "SRS" жовтого кольору), розташованим у блоці контрольних ламп, який після включення запалювання, за відсутності несправностей, повинен увімкнутися на 6-7 секунд і вимкнеться.

При вимкненні запалювання та увімкненні його до закінчення 15 секунд сигналізатор не вмикається.

Якщо після цього лампа загориться і продовжуватиме горіти постійно, це свідчить про виникнення несправності в системі пасивної безпеки.

Заміна компонентів СНПБ проводиться:

 • - у разі виявлення несправностей у компонентах СНПБ;
 • - у разі пошкодження компонентів СНПБ;
 • - під час спрацювання СНПБ або окремих її компонентів.

Рекомендується проводити заміну модулів надувних подушок безпеки та пристроїв попереднього натягу передніх ременів безпеки після 10 років з дати їх виробництва.

Дата виготовлення вказується на етикетці на корпусі модуля та пристроях попереднього натягу передніх ременів безпеки.

Після зняття з автомобіля модулів надувних подушок безпеки або пристроїв попереднього натягу передніх ременів безпеки, що не спрацювали, через механічне пошкодження або після закінчення терміну рекомендованої експлуатації необхідно в найкоротший термін провести процедуру примусового спрацювання газогенераторів компонентів СНПБ

Модулі надувних подушок безпеки, що спрацювали, та пристрої попереднього натягу передніх ременів безпеки небезпеки для людей і загрози навколишньому середовищу не становлять.

Після розбирання складові компонентів СНПБ підлягають утилізації відповідно до типу матеріалів відповідно до чинних вимог та норм з екології та захисту навколишнього середовища.

Заходи безпеки під час роботи з СНПБ

Увага! При проведенні ремонтних та регламентних робіт на автомобілях, обладнаних СНПБ, вимикач запалювання має бути в стані "ВИМКНЕНО", клема дроту "маси" повинна бути від'єднана від акумуляторної батареї.

Перед перевіркою електропроводів СНПБ на коротке замикання або розрив необхідно від'єднати колодки джгутів проводів від модулів надувних подушок безпеки водія та переднього пасажира, пристроїв попереднього натягу ременів безпеки та блоку керування СНПБ.

Всі роботи, пов'язані з компонентами СНПБ, необхідно виконувати в чистих бавовняних рукавичках та окулярах.

Зберігати компоненти СНПБ необхідно в оригінальній упаковці, яка відповідає класу небезпеки 1.4S або 1.4G за ГОСТ 19433.

Місце для зберігання компонентів СНПБ має бути захищене від несанкціонованого доступу осіб, які не допущені до поводження з ними.

Не допускається складування модулів та пристроїв попереднього натягу спільно з автомобільними деталями та матеріалами, які є вибухонебезпечними, пожежонебезпечними, легкозаймистими або горючими.

Модулі надувних подушок безпеки та пристрої попереднього натягу за нормальних умов не надають шкідливого впливу на організм людини, але потребують запобіжних заходів:

- необхідно обережне поводження з компонентами СНПБ;

Увага! Випадкове або неправильне спрацювання переднатяжних пристроїв може нанести травму.

Травма можлива в результаті:

 • - швидкого переміщення частин механізму;
 • - вплив шуму (ураження органів слуху);
 • - впливу високої температури (опіки гарячими частинами механізму або гарячими газами);
 • - впливу хімічних речовин: - гази, що розширюються / пил (небезпека ураження / вдихання / потрапляння в очі або на шкіру) - залишкові продукти згоряння (небезпека ураження / потрапляння на шкіру або всередину організму).

У будь-якому випадку необхідно надати потерпілому першу допомогу та доставити його до меду. установа.

Під час роботи з переднатяжними пристроями забороняється курити, вживати їжу та напої.

Під час роботи з компонентами СНПБ забороняється:

 • - залишати компоненти СНПБ без нагляду;
 • - спрямовувати компоненти системи у бік інших осіб;
 • - піднімати компоненти СНПБ за підключені до них дроти;
 • - розбирати компоненти СНПБ;
 • - підключати компоненти СНПБ до джерела енергії, за винятком випадків, описаних у даній інструкції;
 • - мати компоненти СНПБ поблизу відкритого вогню та джерел тепла (обігрівачів, печей);
 • - мати компоненти СНПБ поруч із жирами, кислотами, розчинниками, пально-мастильними та подібними матеріалами;
 • - мати компоненти СНПБ у місцях проведення небезпечних робіт (зварювальних, фарбувальних тощо);
 • - зберігати компоненти СНПБ при температурі вище +45°C;
 • - при проведенні ремонтних робіт автомобіля з СНПБ у фарбувальних та термічних камерах вимикач запалювання повинен бути у стані "Вимкнено", клема дроту "маси" повинна бути від'єднана від акумуляторної батареї, забороняється залишати автомобіль із СНПБ у камері при температурі вище 105° C;
 • - встановлювати на автомобіль компоненти СНПБ, що мають механічні пошкодження;
 • - використовувати електроінструменти, що працюють від мережі змінного струму під час встановлення та зняття модулів надувних подушок безпеки та пристроїв попереднього натягу ременів безпеки;
 • - встановлювати на автомобіль компоненти СНПБ після їх падіння з висоти понад 1 м на тверду поверхню;
 • - розміщувати на кришках модулів надувних подушок безпеки будь-які наклейки або предмети.

Натяжні пристрої та модулі надувних подушок безпеки утилізованих автомобілів не можуть бути використані на інших автомобілях. Якщо переднатяжні пристрої та модулі надувних подушок безпеки застаріли або були зіпсовані,

гарантійний період припиняється та пристрої можуть працювати несправно.

При наявності в автомобілі декількох переднатяжних пристроїв при аварії один з них може спрацювати, тоді як інший залишиться активним.

Не використовуйте при роботі з переднатяжними пристроями мастильні, чистячі та інші подібні речовини.

При невиконанні цієї вимоги може виникнути небезпека займання!

У разі, якщо під час роботи автомобіль піддається термічному або ударному (динамічному) навантаженню, переднатяжний пристрій повинен бути видалений перед початком проведення робіт.

Преднатяжні пристрої не слід піддавати пайці, зварюванню, свердлінню, зшиванню або будь-якій машинній обробці.

Не намагайтеся відремонтувати пошкоджений переднатяжний пристрій.

Не блокуйте та не закривайте вихідний отвір газового генератора. Не кладіть нічого на переднатяжний пристрій.

Не виконуйте жодних дій і не змінюйте кабелі та колодки ланцюга запалювання.

Можливі шляхи утилізації пошкоджених переднатяжних пристроїв пропонуються, наприклад, ліцензованими компаніями, що спеціалізуються на поводженні з піротехнічними матеріалами.

У разі переривання роботи або поломки переднатяжні пристрої повинні зберігатися в безпечному закритому місці.

Забороняється залишати переднатяжні пристрої у відкритому доступі без нагляду.

Необхідно вжити необхідних заходів щодо заземлення переднатяжних пристроїв, щоб унеможливити ненавмисне займання через статичну електрику.

Це особливо важливо, якщо проводка переднатяжних пристроїв пошкоджена або запобіжний шунт не активний.

При поводженні з компонентами СНПБ одній особі дозволяється брати та переносити лише один модуль надувної подушки безпеки або один пристрій попереднього натягу.

Переносити модуль слід, міцно утримуючи двома руками таким чином, щоб декоративна кришка та основа контейнера не були спрямовані на ваше тіло.

Якщо до монтажу в автомобіль або його вузол модуль надувної подушки безпеки вийнятий з оригінальної упаковки, то його необхідно укласти на рівну тверду поверхню столу висотою не більше 1 м декоративною кришкою вгору.

При цьому в області розкриття надувної подушки безпеки не повинно бути незакріплених предметів.

Дозволяється розташовувати на столі не більше однієї одиниці виробу.

Пристрій попереднього натягу необхідно переносити в руках піротехнічною трубкою, замком вниз і повернутим від тіла.

Правила перенесення пристрою попереднього натягу переднього ременя безпеки: а - завжди тримайте пристрій замком вниз та повернутим убік від тіла; б – ніколи не тримайте пристрій за трос

Увага! Ніколи не тримайте пристрій попереднього натягу за трос.

При випадковому пошкодженні газогенератора модуля надувної подушки безпеки та пристрою попереднього натягу, що спричинило його розбирання та розсипання піротехнічної речовини, необхідно локалізувати місце, запобігши доступу всіх осіб.

Зібрати складові із застосуванням інструменту, що не виробляє статичної електрики.

Особа, яка виконує збір складових частин, має бути в гумових рукавичках і захисних окулярах.

Зібрані складові помістити в паперовий пакет разом з рукавичками, в яких здійснювався збір, далі помістити в ізолятор шлюбу в окремий металевий контейнер з кришкою, що замикається.

Усі особи, які перебувають у контакті з частинами розкритого газогенератора, повинні ретельно вимити руки та обличчя мильним розчином у теплій воді.

При спрацюванні компонентів СНПБ необхідно почекати близько 30 хвилин для охолодження компонентів СНПБ.

Здійснити залежно від місця знаходження компонентів СНПБ операції з їхнього підбору або демонтажу з автомобіля або його вузла та помістити в ізолятор шлюбу (умови зберігання звичайні).

Після закінчення роботи з компонентами СНПБ, що спрацювали, необхідно вимити руки мильним розчином у теплій воді.

Медична допомога

У тих випадках, коли сталася поразка оточуючих людей піротехнічною речовиною з розібраного газогенератора або оточуючі люди зазнали травмування при спрацюванні компонентів системи, необхідно:

 • - викликати чергового лікаря або бригаду швидкої допомоги для надання першої медичної допомоги;
 • - при попаданні піротехнічної речовини в очі промити їх теплою водою, закапати "альбуцид 20%";
 • - при проковтуванні піротехнічної речовини промити шлунок, прополоскати рот аскорбіновою кислотою і випити 3-4 ковтки;
 • - при попаданні на шкіру піротехнічної речовини обмити ділянки шкіри аскорбіновою кислотою, при опіку після обмивання на уражені ділянки шкіри нанести мазь "Пантенол" або "Олазоль";
 • - при вдиханні піротехнічної речовини помістити постраждалого на свіже повітря;
 • - за будь-яких симптомів нездужання негайно звернутися до лікаря.

Призначення та принцип дії СНПБ

Система надувних подушок безпеки є додатковим засобом захисту водія та переднього пасажира, пристебнутих ременями безпеки, та призначена для зниження тяжкості їхнього травмування при фронтальних зіткненнях автомобіля у дорожньо-транспортних пригодах.

СНПБ спрацьовує залежно від сили зіткнення автомобіля з різними перешкодами.

СНПБ у разі штатного спрацювання в аварійній ситуації запускається незалежно від стану пристібання водія або переднього пасажира ременями безпеки.

Тому використання ременів безпеки водієм та переднім пасажиром є обов'язковою умовою ефективної роботи СНПБ.

Система НПБ починає функціонувати після включення запалювання та керується електронним блоком (БУСНПБ) з функцією самодіагностики.

Спрацювання системи здійснюється подачею електричного сигналу від БУСНПБ на модуль(и) надувної подушки безпеки та пристрої попереднього натягу ременів безпеки.

У разі спрацювання СНПБ верхня частина кришки облицювального модуля надувної подушки безпеки при наповненні подушки газом розривається в конструктивно визначених місцях і розкривається.

Через утворений отвір, що наповнюється газом, мішок подушки безпеки розкривається перед кермовим колесом або панеллю приладів.

Час наповнення подушки становить близько 30-40 мс.

Одночасно зі спрацюванням надувних подушок безпеки запускається пристрій попереднього натягу передніх ременів безпеки, забезпечуючи підтягування слабини стрічки ременя та надійну фіксацію у сидінні водія та переднього пасажира.

Після наповнення подушки безпеки внаслідок надлишкового тиску газ виходить через спеціальні отвори, що знаходяться в задній частині мішка подушки безпеки, запобігаючи тим самим зіткненню водія або пасажира з деталями інтер'єру автомобіля та пом'якшуючи при цьому тяжкість зіткнення їх голови та грудної клітки.

Виберіть свою мову