Қозғалтқышты көліктен шығарғаннан кейін оны тірекке орнатыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Сақиналы кілтпен немесе 17 баспен қуат блогының тірегін кронштейнге бекітетін гайканы бұрап алыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Қолдауды алып тастаңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

13 пернесін пайдаланып стартер қалқанын кронштейнге бекітетін болтты бұрап шығарамыз

Кронштейнді цилиндрлер блогына бекітетін төрт гайканы бұрап шығарамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Цилиндр блогының бекіткіштерінен кронштейнді алыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Төрт гайканы босатып, қозғалтқыштың сол жақ бекіткішінің кронштейнін шығарамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

13 кілтін пайдаланып, стартер қалқанын шығару коллекторына бекітетін екі гайканы бұрап, қалқанды алыңыз

Оту модулін алып тастаңыз; соғу сенсоры; генератор;

 • - генератор кронштейні; май сүзгісінің кронштейні; картер желдеткіш май сепараторы;
 • - май сорғы; салқындатқыш сорғы; маховик және ілініс корпусының қақпағы;
 • - қабылдағыш, қабылдау құбыры және шығару коллекторы бар цилиндр басы жинағы;
 • - уақыт тізбегі, шынжыр кергіш туфли, иінді біліктің жұлдызшасы; май сорғысының жетек білігі.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

10 басы бар иінді біліктің артқы май тығыздағыш ұстағышын цилиндрлер блогына бекітетін алты болтты бұрап шығарамыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Ұстағыштың бұрауыштарын бұрауышпен ажыратамыз және оны салғышпен бірге алып тастаймыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Салғыш қораптың қақпағынан екі шаршы басты болтты алыңыз.

Тығыздағышты алыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

10 пернесін пайдаланып, май бөлгішінің төгу түтігінің кронштейнін бекітетін болтты бұрап, кронштейнді алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

14 баспен шатунның қақпағын бекітетін екі гайканы бұрап алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Шатун қақпағының беттерін пластикалық балғамен қағу

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Шатунның қақпағын алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Төменгі шатунды алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Шатун болттарының өзектерінің ұштарына сүйене отырып, шатунның төменгі басын иінді білік журналынан жылжытамыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Балғаның ағаш сабымен шатунның төменгі басына тірелеміз және поршеньді цилиндрге итереміз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршенді шатунмен бірге цилиндрден алыңыз. Біз сондай-ақ басқа цилиндрлерден поршеньдерді алып тастаймыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Үстіңгі қысу сақинасының құлпын ашыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Үстіңгі қысу сақинасын алыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Сонымен қатар төменгі қысу сақинасын алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Біз екі май қырғыш дискісін шығарамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Май қырғыш сақина кеңейткішін алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршеньді шатуннан алу үшін бұрауышпен поршеньді түйреуіш шеңберін тартып алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршень басының ойығынан сақинаны алыңыз. Дәл осылай екінші бекіту сақинасын

шығарыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршень істікшесін сырғытып, оны поршеньдегі және шатун басындағы тесіктерден шығарыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршеньді шатуннан алыңыз

Егер бөліктер қайта пайдаланылса, оларды белгілеу керек.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

17 басты пайдаланып, иінді біліктің негізгі подшипник қақпағын бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Негізгі мойынтірек қақпағын алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Қақпақтан негізгі мойынтіректердің қабықшаларын алыңыз.

Сондай-ақ қалған негізгі мойынтіректердің қақпақтарын алыңыз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Иінді білікті блоктан алыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Біз цилиндрлер блогының артқы тірегінің ойықтарынан жартылай сақиналарды шығарамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Жоғарғы иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қабықтарын цилиндрлер блогының тіректерінен алыңыз.

Қозғалтқыш бөлшектерінің ақауларын жою

Қозғалтқышты бөлшектегеннен кейін барлық бөлшектерді бензинмен мұқият жуып, көміртегі қалдықтарын кетіру керек.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Цилиндрлердің диаметрін саңылау өлшегішпен төрт белдікте (блоктың жоғарғы жазықтығынан 8, 15, 50, 90 мм қашықтықта) және екі бағытта (оське параллель және перпендикуляр) өлшейміз. иінді білік).

Егер тозу 0,15 мм-ден асса, блокты 0,4 немесе 0,8 мм жөндеу өлшеміне дейін бұрғылау қажет.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршень юбкасының тозуын анықтау үшін диаметрді микрометрмен поршеньдік пиннің осіне перпендикуляр жазықтықта, поршеньдік тәжден 55 мм қашықтықта өлшеңіз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Иінді біліктің шатундарының диаметрлерін микрометрмен өлшейміз

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Иінді біліктің негізгі журналдарының диаметрлерін өлшеңіз

Егер олардың сопақтығы 0,03 мм-ден асса, сондай-ақ журналдарда сызаттар мен іздер болса, иінді біліктің журналдары ең жақын жөндеу өлшеміне дейін тегістеледі.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Тегістеуден кейін май арналарынан тығындарды алып тастаңыз және қалған абразивті және шөгінділерді алып тастаңыз.

Жаңа түтіктерді орнату

Қозғалтқыш жинағы

Қозғалтқышты кері ретпен жинаңыз. Біз жаңа иінді білік мойынтіректерінің өлшемдерін орнатамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Блоктың бірінші, екінші, төртінші және бесінші тіректерінде ойықтары бар негізгі мойынтіректердің үстіңгі төсеніштерін, ал үшінші тірекке ішкі бетіне ойықсыз төсеніштерді орнатамыз.

Біз негізгі мойынтіректердің қабықшаларының жұмыс беттеріне мотор майының жұқа қабатын жағып, білікті төсейміз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Бесінші тіректің ойықтарына қозғалтқыш майымен майланған тартқыш жарты сақиналарды саламыз.

Бесінші тіректің алдыңғы жағына болат-алюминий жартылай сақинасын, ал артқы жағына керамикалық-металл (сары) орнатамыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Үйкеліске қарсы жабыны бар жартылай сақиналардың жұмыс беттері (оларда ойықтар жасалған) иінді біліктің тарту беттеріне қарап тұруы керек.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Біз негізгі мойынтіректердің қақпақтарын қақпақтардың сыртқы бетінде басылған белгілерге сәйкес төсемдермен орнатамыз (санау таратқыш білігінің жетегі жағынан сақталады).

Құлақаспап құлыптары бір жағында болуы керек.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Біз негізгі мойынтіректердің қақпақтарының болттарын 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс.м) айналу моментімен қатайтамыз.

Цилиндрлерге арналған поршеньдер класс бойынша таңдалады. Әріптермен белгіленген цилиндр диаметрінің класы блоктың төменгі жазықтығына мөрленген.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршень юбкасының диаметрлері мен поршеньдік істік саңылауларының сыныптары поршень тәжінде белгіленген.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршеньді цилиндрге орнатқан кезде төменгі жағындағы көрсеткі уақыттық жетекке бағытталуы керек.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршеньдік сақина құлпының саңылауын тегіс сезгіштер жинағы арқылы тексереміз.

Поршеньдердегі ойықтарды қозғалтқыш майымен майлаңыз. Поршеньдерге сақиналарды орнатамыз

Шатун мен поршеньдер тобын жинамас бұрын саусақтарды поршеньдер мен шатундарға бекіту керек.

Жаңа бөлшектер үшін шатун мен поршеньдегі түйреуіш саңылауларының класы түйреуіш класына сәйкес келуі керек.

Қолданылған бөлшектер үшін, дұрыс түйісу үшін қозғалтқыш майымен майланған поршеньдік істік поршеньге немесе шатунның саңылауына қол күшімен кіріп, түйреуіш тік болған кезде олардан құлап кетпеуі керек.

Поршеньдік сақина құлыпындағы бос орынды тексеру үшін сақинаны цилиндрге салып, сақинаны поршень басымен туралаңыз.

Егер құлыптың жанындағы сақина TOP немесе TOP деп белгіленсе, онда сақина жоғары белгісімен орнатылады. Сақиналар кептеліссіз ойықтарда еркін айналуы керек.

Сақиналарды келесідей орналастырыңыз:

 • - жоғарғы қысу сақинасының құлпы поршень сақинасының осіне 45 ° бұрышқа бағытталған;
 • -төменгі қысу сақинасының құлпы - үстіңгі сақина құлпы осіне 180° бұрышта;
 • - май қырғыш сақина құлпы - үстіңгі қысу сақинасының құлпы осіне 90 ° бұрышта (кеңейткіш түйінді құлыпқа қарама-қарсы жағына орналастырамыз).

ShPG бөлшектерін орнатпас бұрын біз цилиндрлерді, сақиналары бар поршеньдерді және шатундық мойынтіректерді қозғалтқыш майымен майлаймыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Төменгі қысу сақинасын ойығын төмен қаратып орнатыңыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Поршеньді цилиндрге орнатпас бұрын, поршеньге реттелетін оправка орнатамыз және оправканы қатайтамыз, сақиналарды қысамыз.

Поршеньді шатунмен бірге цилиндрге орнатамыз, поршеньді төменгі жағындағы көрсеткіні уақыт жетегіне қарай бағыттаймыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Балға тұтқасымен поршеньді цилиндрге итеріңіз.

Оправканы алып тастағаннан кейін, балға тұтқасы бар поршеньді цилиндрге жібереміз.

Блоктың екінші жағында иінді біліктің мойнындағы кірістіру бар шатунның төменгі басының қонуына қараймыз.

VAZ-2123 қозғалтқышын жөндеу

Шатунның қақпақтарын орнатқан кезде шатун мен қақпақтағы сандар сәйкес келуі және шатунның бір жағында болуы керек

Шатунның гайкаларын 43,32–53,51 Нм (4,42–5,4 кгс.м) айналу моментімен қатайтамыз

Жөндеуден кейін қозғалтқышта жұмыс істеу

Жөнделген қозғалтқыш келесі циклге сәйкес жүктемесіз стендтік сынақтардан (іске қосу) өтеді:

 • 750-800 мин1 - 2 мин
 • 1000 мин1 - 3 мин
 • 1500 мин1 - 4 мин
 • 2000 мин1 - 5 мин

Қозғалтқышты отырғызып, іске қосқаннан кейін мынаны тексеріңіз:

 • - салқындату сұйықтығы немесе жанармайдың түйісетін бөліктер арасында, құбыр қосылымдарынан және тығыздағыштар арқылы ағуы бар ма;
 • - май қысымы және тығыздағыштар арқылы майдың ағуы бар-жоғы;
 • - бос жүріс жылдамдығы;
 • - бөгде соққылар бар ма.

Егер бөгде соққылар немесе ақаулар табылса, қозғалтқышты тоқтатып, оларды жойыңыз, содан кейін сынақты жалғастырыңыз.

Егер май қақпақ пен цилиндр басы арасындағы тығыздағыш арқылы немесе қозғалтқыш майы шөгіндісі, цилиндр блогы мен қақпақтар арасындағы тығыздағыштар арқылы ағып кетсе, бекіту болттарын ұсынылған моментке дейін қатайтыңыз.

Егер май ағуды жалғастырса, тығыздағыштардың дұрыс орнатылғанын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

Жөндеуден кейін қозғалтқыш әлі іске қосылмағандықтан және жаңа бөлшектердің жұмыс беттерінің үйкелісі айналуға айтарлықтай қарсылыққа ие болғандықтан, белгілі бір жұмыс кезеңі қажет.

Жоғарыда айтылғандар әсіресе поршеньдер, шатун және негізгі мойынтіректердің қабықтары ауыстырылған, иінді білік журналдары қайта өңделген және цилиндрлері тегістелген қозғалтқыштарға қатыстыдоктор.

Сондықтан жөнделген қозғалтқышты бұзу кезінде оған максималды жүктеме түсірмеңіз.

Қозғалтқыштың істен шығуы көлікте көліктің тоқтау кезеңі үшін ұсынылған қозғалыс жылдамдықтарында жалғасуы керек.

Select your language