Диагностикалық коннектор автомобиль салонындағы сақтандырғыштар мен релелерді орнату блогында орналасқан

Cummins isf2.8 электронды қозғалтқышты басқару жүйесін диагностикалау үшін Cummins компаниясының INELINE 5 немесе INELINE 6 диагностикалық адаптерін қосылым сымдарының жиынтығымен және ineline бағдарламасы орнатылған 7.3 және одан жоғары нұсқасы бар дербес компьютермен пайдалану ұсынылады.

Компьютерге қойылатын минималды талаптар:

 • - Intel Pentium 4 процессоры-кемінде 2 ГГЦ;
 • - кемінде 1 Гб жедел жады;
 • - қатты диск кемінде 40 Гб;
 • - қатты дискідегі бос орын кемінде 6 Гб;
 • - SVGA дисплейі (1024x768 pixel) түсі;
 • - Windows XP операциялық жүйесі орнатылған;
 • - 7.3 және одан жоғары нұсқадағы INELINE бағдарламалық жасақтамасы орнатылды;
 • - USB 2.0 портына арналған I/O порттары, COM порты (RS-232 serial);
 • - DVD RUM дискісі (бағдарламалық жасақтаманы орнату үшін);
 • - пернетақта, тінтуір.

Қозғалтқыштарды диагностикалау кезінде INELINE 5 диагностикалық жабдығын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, INELINE бағдарламасын пайдаланушының нұсқаулығын пайдалану қажет.

Қате коды-кодты декодтау

 • 111-қозғалтқышты басқару блогының сыни ішкі ақаулығы-логикалық құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі
 • 115-жылдамдық сенсоры мен иінді біліктің позициясы жоқ
 • 122-кіріс құбырындағы қысым датчигінің тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 123-кіріс құбырындағы қысым датчигінің тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 133-үдеткіш педальдың орналасу сенсорының тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 134-үдеткіш педальдың орналасу сенсорының тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 135-мұнай қысымы датчигінің тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 141-май қысымын өлшейтін тізбек-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 143-майдың қысым датчигі - деректер дәл, бірақ нормадан төмен (қозғалтқышты қорғау жүйесінің критикалық жағдайы)
 • 144-салқындатқыш температура сенсорының тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 145-салқындатқыш температура сенсорының тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 146-салқындатқыш температура сенсорының тізбегі-мәліметтер дәл, бірақ нормадан жоғары
 • 151-салқындатқыш температура сенсорының тізбегі-мәліметтер дәл, бірақ нормадан жоғары (қозғалтқышты қорғау жүйесінің критикалық күйі)
 • 153-кіріс құбырындағы температура сенсорының тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 154-кіріс құбырындағы температура сенсорының тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 155-кіріс құбырындағы Температура-деректер дәл, бірақ нормадан жоғары (қозғалтқышты қорғау жүйесінің критикалық жағдайы)
 • 187-сенсорлардың қуат тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 221-атмосфералық қысым датчигінің тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 222-атмосфералық қысым сенсорының тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 234-иінді біліктің жылдамдығы-деректер дәл, бірақ нормадан асады (қозғалтқышты қорғау жүйесінің критикалық жағдайы)
 • 238-иінді біліктің жиілік сенсорының қуат тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 239-иінді біліктің жиілік сенсорының қуат тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары вольтты тізбектегі қысқа тұйықталу
 • 295-атмосфералық қысым сенсорының сигналы хаотикалық немесе жоқ
 • 311-1-цилиндр форсункасының соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан жоғары ток немесе "массаға"тұйықталу
 • 313-3-цилиндр форсункасының соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан жоғары ток немесе "массаға"қысқа тұйықталу
 • 315-2-цилиндрлі форсунканың соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан жоғары ток немесе "массаға"қысқа тұйықталу
 • 321-4-цилиндр форсункасының соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан жоғары ток немесе "массаға"қысқа тұйықталу
 • 322-1-цилиндрдің соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан төмен ток немесе тізбектің үзілуі
 • 324-3-цилиндрдің саптамасының соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан төмен ток немесе тізбектің үзілуі
 • 331-2-ші цилиндрдің саптамасының соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан төмен ток немесе тізбектің үзілуі
 • 332-4-цилиндрдің соленоидты клапанының релелік тізбегі-нормадан төмен ток немесе тізбектің үзілуі
 • 334-салқындатқыш температура сенсорының сигналы хаотикалық сипатқа ие немесе қозғалтқыштың жұмыс жағдайына байланысты өзгермейді
 • 343-модульдің қуат көзінің ақаулығынан туындаған логикалық құрылғының істен шығуына байланысты ЕСМ Модулінің ішкі істен шығуы туралы ескерту
 • 346-ESM модулін калибрлеу бағдарламалық жасақтамасы-логикалық құрылғының ақаулығы. ЕСМ модулі теңшелетін параметрлер арқылы орнатылған контактілі сенсор конфигурациясының жарамсыз параметрін анықтайды
 • 351-инжектордың қуат тізбегі-инжектордың төмен кернеуі
 • 352-датчиктердің қуат тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 356-қабылдаудағы ауаның жаппай ағу датчигінің тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 357-қабылдаудағы ауаның жаппай ағу датчигінің тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 358-ауаның жаппай тұтыну сенсорының сигналы хаотикалық сипатқа ие және қозғалтқыштың жұмыс жағдайларына сәйкес келмейді
 • 386-датчиктердің қуат тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 415-май қысымы жоқ (қозғалтқышты қорғау жүйесінің критикалық жай-күйі)
 • 418-отындағы су
 • 428-жанармайдағы су сенсорының мақсаты-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 429-жанармайдағы су датчигінің тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 435-мұнай қысымы сенсорының сигнал қателігі-хаотикалық сипатқа ие немесе деректердің дұрыс еместігі
 • 436-ажыратқыштың (құлыптың) "қосу" күйіне бірінші бұрылысында немесе қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде кіріс құбырындағы температура датчигі сигналының хаотикалық сипаты
 • 441-батарея кернеуі нормадан төмен
 • 442-батарея кернеуі нормадан жоғары
 • 449-пандустағы қысым қалыпты жұмыс қысымынан асады
 • 451-рампадағы қысым датчигінің тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 452-рампадағы қысым датчигінің тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 465-турбокомпрессордың қайта іске қосу клапанын басқару тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіне қысқа тұйықталу
 • 466-турбокомпрессордың қайта іске қосу клапанын басқару тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіне қысқа тұйықталу
 • 545-турбокомпрессордың қайта іске қосу клапанын басқару тізбегі-механикалық жүйенің реакциясы нормаға сәйкес келмейді немесе реттеу бұзылған.
 • 553-рампадағы қысым датчигінің тізбегі-берілген қысымнан жоғары отын қысымы
 • 554-рампадағы қысым сенсорының тізбегі - жанармай қысымының сенсорының сигналының хаотикалық сипаты немесе ол өзгермейді
 • 559-рампадағы қысым датчигінің тізбегі-берілген қысымнан төмен отын қысымы
 • 584-Стартер релесінің басқару тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 585-Стартер релесінің басқару тізбегі-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 596-зарядтау жүйесінің кернеуі нормадан жоғары
 • 597-зарядтау жүйесінің кернеуі нормадан төмен
 • 598-зарядтау жүйесінің кернеуі жоқ
 • 686-турбокомпрессор білігінің айналу жиілігі ретсіз өзгереді
 • 687-турбокомпрессор білігінің айналу жиілігі нормадан төмен
 • 689-иінді біліктің жылдамдығы кездейсоқ өзгереді
 • 691-турбокомпрессор компрессорының кірісіндегі температура сенсорының тізбегі-нормадан жоғары кернеу немесе жоғары кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 692-турбокомпрессор компрессорының кірісіндегі температура сенсорының мақсаты-нормадан төмен кернеу немесе төмен кернеу тізбегіндегі қысқа тұйықталу
 • 693-турбокомпрессор компрессорының кіріс температурасы кездейсоқ өзгереді
 • 778-біліктің орналасу сенсорының сигналы хаотикалық түрде өзгереді немесе жоғалады
 • 2345-турбогенератор білігінің айналу жылдамдығы табиғи емес өзгеру қарқынына ие
 • 3151-пайдаланылған газдарды тазарту жүйесінде каталитикалық бейтараптандырғыштың болмауы