GAZon-Next автокөлігіне арналған Cummins ISF3.8 қозғалтқышты басқару жүйесінің диаграммасы 1-суретте көрсетілген.

GAZon-Next автомобильіне арналған Cummins ISF3.8 қозғалтқышты басқару жүйесінің диаграммасы (жалғасы) 2-суретте көрсетілген.