Тығыздау жүйесі алдыңғы құбырдан, дыбыс өшіргіштен және резонатордан тұрады

Түю құбыры жез гайкалары бар екі шпилькамен және тасымалдау қорапшасына қатты бекітілген кронштейнге қысқышы бар шығару коллекторына фланецті (нығыздағыш арқылы).

шығару жүйесі: 1 - сору құбыры; 2 - тығыздағыш; 3 - шаш қыстырғыш; 4 - фланец; 5 - жаңғақтар; 6, 8, 20 - баспалдақтар; 7 - қабылдау құбырын беру корпусына бекітуге арналған кронштейн; 9 - дыбысты өшіргіш; 10 - кронштейн; 11 - жастық; 12 - жаға; 13 - резонаторлық құбыр фланеці; 14 - резонатор; 15 - жақтау кронштейні; 16 - жоғарғы суспензия серіппесі; 17 - аспалы белдік; 18 - төменгі суспензия серіппесі; 19 - тартыңыз

Шығаратын түтік дыбыс өшіргіш құбырға салынып, қысқышпен қатайтылады.

Дыбыстырғыш пен резонатор фланецтері тығыздағыш арқылы бір-біріне үш болт арқылы қосылған.

Гүлдіргіш жақтаудан резеңке жастықшаға ілінген, ал резонатор серіппелі пластиналары бар резеңке белдікте.

Бұл қосылым дірілдің денеге берілуін азайтатын және кабинадағы шуды азайтатын шығару жүйесінің біршама қозғалғыштығын қамтамасыз етеді.

Гүлдіргіш пен резонатор бөлінбейді, олар істен шыққан жағдайда ауыстырылады.

Жүйwidth тексеру және оған қызмет көрсету оны мерзімді тексеруден және босаған бекіткіштерді қатайтудан тұрады.

Газдардың өтуін түтіктердің, дыбысты өшіргіштердің және олардың қосылыстарының сыртқы беттеріндегі күйwidthң іздерінің жоғарылауы арқылы бағалауға болады.

Шығарылатын жүйwidthң аспа бөліктерін ауыстыру

Біз суспензия элементтерін кірден тазалаймыз және бұрандалы қосылымдарды енетін сұйықтықпен өңдейміз (WD-40, керосин, тежегіш сұйықтық және т.б.)

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 және 12 пернелерді пайдаланып, резонаторды орнату гайкасын бұрап алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Төменгі серіппе мен белдік қақпағын алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

12 және 13 пернелерді пайдаланып, аспа белдік болтының гайкасын бұрап алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Және резонатор суспензиясының бөліктерін алып тастаңыз

Резонатор суспензиясының бөліктерін кері ретпен орнатыңыз

Гүлдіргіш қысқышты алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 кілтті пайдаланып, дыбыс өшіргіш суспензия амортизаторының төменгі гайкасын бұрап алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Амортизаторды кронштейннен алыңыз

Амортизаторды кері ретпен орнатыңыз

Резонаторды ауыстыру

Біз көлікті лифтке немесе көру шұңқырына орнатамыз

Біз суспензия элементтерін кірден тазалаймыз және бұрандалы қосылымдарды енетін сұйықтықпен өңдейміз (WD-40, керосин, тежегіш сұйықтық және т.б.)

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 кілтпен резонаторды орнату болттарын 12 кілтпен ұстап тұрып, үш гайканы бұрап алыңыз

Резонаторды аспа белдеуінен ажыратыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Резонансты алып тастаңыз p көліктен

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Тығыздағышты алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 кілтті пайдаланып, қысқыш баспалдақтың гайкаларын босатып, қысқышты аспалы штангамен жаңа резонатордың шығатын құбырына қайта орналастырамыз

Резонаторды кері ретпен орнатыңыз, тығыздағышты ауыстырыңыз және болттардың жіптеріне графит майын жағыңыз

Гүлшікті ауыстыру

Көлікті қарау шұңқырына немесе көтергішке орнатамыз

Жоғарыдағыдай резонаторды алып тастаңыз

Біз суспензия элементтерін кірден тазалаймыз және бұрандалы қосылымдарды енетін сұйықтықпен өңдейміз (WD-40, керосин, тежегіш сұйықтық және т.б.)

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 кілтті пайдаланып, біз дыбыс өшіргішті шығатын түтікке қосатын қысқыштың баспалдақ гайкаларын босатамыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Қысқышты шығару құбыры бойымен алға жылжытыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

12 және 13 пернелерді пайдаланып, дыбыс өшіргіш қысқыш болтының гайкасын бұрап алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Иілу, қысқышты алыңыз

Жеңіл балға соққылары бар қосылымды түртіңіз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Резеңке басы немесе балғасы бар балғамен алдыңғы жиегін аздап түрту арқылы дыбысты өшіргішті алыңыз.

Гүлдіргішті кері ретпен орнатыңыз

Түю құбырын ауыстыру

Біз көлікті лифтке немесе көру шұңқырына орнатамыз

Жоғарыда сипатталғандай резонатор мен дыбыс өшіргішті алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Ұзартқышы бар 17 бастиекті пайдаланып, шығару құбырын шығару коллекторына бекітетін екі шпильканың жез гайкаларын бұрап алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

13 кілтті пайдаланып, алдыңғы құбырды тасымалдау корпусының кронштейніне бекітетін баспалдақтың екі гайкасын бұрап алыңыз.

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Шығару құбырын шығару коллекторының шпилькаларынан алыңыз

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Шығаратын құбыр мен коллектор арасында тығыздағыш тығыздағыш орнатылған

УАЗ шығару жүйесінің элементтерін ауыстыру

Фланецті қабылдау құбырынан шығарып, оны жаңа құбырға қайта реттеңіз

Қабылдау құрылғысын орнату құбырды кері ретпен бекітіп, тығыздағышты ауыстырып, жаңа жез гайкаларын орнатып, бұрандалы қосылымдарға графит майын жағыңыз.