Мақалада жанармай багын және жанармай багының элементтерін қалай алып тастау керектігін қарастырамыз

Жанармай багының ауыстырып-қосқыш клапанын алу және орнату

Біз көлікті лифтке немесе көру шұңқырына орнатамыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Кабинада 10 кілтті пайдаланып кран тұтқасын бекітетін гайканы бұрап, тұтқаны алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Пластикалық қақпақ пен серіппені шешіңіз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

14 пернесін пайдаланып, шлангтың төменгі ұшының фитингін шүмектен бұрап шығарамыз және оны ажыратамыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

14 кілтін пайдаланып, кіріс түтіктерінің фитингтерін бұрап, оларды ажыратыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

10 кілтті пайдаланып, үш кран бекітетін болттың гайкаларын бұрап алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Сонымен бірге көмекші болттарды жолаушылар салонынан 10-ға бұрудан сақтайды

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Кранды алыңыз

Кранды кері ретпен орнатыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Егер кран шүмек безінен ағып кетсе, гайканы 14 кілтпен қатайтыңыз

Отын көрсеткішін және жанармай қабылдау сенсорын алу

Біз көлікті дайындап, теріс батарея терминалын ажыратамыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

10 кілтпен үш болт пен гайканы бұрап, люк қақпағын және резеңке тығыздағышты алыңыз

Сенсорды алып тастау

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Сенсор шығысынан резеңке қорғаныс қақпағын жылжытамыз және 7 пернемен сымның ұшын бекітетін гайканы бұрап шығарамыз

Сым ұшын сенсор шығысынан алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Phillips бұрағышын пайдаланып, сенсорды резервуарға бекітетін бес бұранданы бұрап алыңыз

Бұрандалардың бірінің астында жерге қосу сымының ұшы бар

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Жанармай көрсеткішінің сенсорын абайлап алыңыз

Сенсор мен резервуар арасында резеңке тығыздағыш орнатылған

Сенсорды кері ретпен орнатыңыз

Жанармай қабылдағышты алу

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Шланг қысқышын босатыңыз және шлангты жанармай қабылдайтын фитингтен алыңыз

УАЗ жанармай жүйесінің құрамдастарын алу

Бес бұранданы бұрап алу үшін Phillips бұрағышын пайдаланыңыз және жанармай құятын бактан алыңыз

Жанармай қабылдау және резервуар арасында резеңке тығыздағыш орнатылған

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Сүзгіні алу үшін, сүзгі тақтасын түтік бойымен басып, қысқышпен бекіткіш істікті алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Және торлы сүзгі элементтерін алып тастаңыз

Торлы сүзгіні еріткіште жуып, сығылған ауамен үрлейміз

Отын қабылдауды кері ретпен жинап, орнатамыз

Жанармай багын алу және орнату

Бакты шығармас бұрын, резервуардағы отынды сорып алған жөн

Біз көлікті көру шұңқырына орнатамыз немесе теріс терминалды батареядан көтеріп, ажыратамыз

Жоғарда сипатталғандай жанармай қабылдайтын люктің қақпағын алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Жерге сым блогын ажыратыңыз

Сымның ұшын сенсор шығысынан және шлангты отын қабылдайтын фитингтен алыңыз

Бак астындағы аялдаманы орнату

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

14 басы бар отын багының қысқыштарының екі болттарын бұрап алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Тоқтатқышты алып тастаңыз және резервуарды көліктен шығарыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Қажет болса, сырға тесігінен қысқыш таяқшаны алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алып тастау

Сырғаның осінен сырғаны алыңыз, ось пен сырғаны алыңыз

УАЗ отын жүйесінің элементтерін алу

Қысқышты корпус арматурасындағы төртбұрышты тесік бойымен диагональ бойынша бұра отырып, қысқыш таспаны алыңыз

Қысқыштардың астына картон аралықтарды қойып, резервуарды кері ретпен орнатыңыз.