Мақалада біз автокөлік қосқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыруды қарастырамыз

Орталық жарық қосқышын алу

Батареяны ажырату

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Ауыстыру тұтқасындағы бұранданы бұрауышпен босатыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Тұтқаны сағат тіліне қарсы бұраңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Дөңгелек мұрынды тістеуіктерді пайдаланып қосқыштың саңылау гайкасын бұрап алыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Панельдің астындағы қосқышты алып тастаңыз

Сымдарды қосу ретін белгілеу

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Сым саңылауларын қосқыш терминалдарға бұрауышпен бекітетін бұрандаларды бұрап шығарамыз

Ауыспарды кері ретпен орнатыңыз

Артқы тұманға қарсы жарық қосқышын ауыстыру

Батареядан теріс терминалды ажыратыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Артқы жағындағы қосқышты басып, оны панельден шығарыңыз

Сымдарды коммутаторға қосу ретін жазыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Сымның ұштарын коммутатор терминалдарынан алыңыз

Жазбаға сәйкес сымдарды орнатып, қосамыз

Тежегіш шамының қосқышын алу

Батареяны жерге қосқышпен ажыратыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Құралдар тақтасының астындағы сым ұштарын қосқыш терминалдардан алыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Тежегіш педальды басамыз, пластикалық ауыстырып-қосқыш буферді бұрап, алып тастаймыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

19 кілтпен бекіткіш гайканы босатыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Реттеу гайкасын 19 кілтпен ұстап тұрып, ажыратқышты бұрап алыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Ажыратқышты алып тастаңыз

Ауыспарды кері ретпен орнатыңыз

Реттеу гайкасын пайдаланып қосқышты тежегіш педаль босатылған кезде оның түймесі буферге түсетіндей күйге орнатыңыз

Сымдарды кездейсоқ ретпен қосамыз

Дабыл қосқышы мен релені ауыстыру

Батареяны ажырату

 УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен қосқыштарын қалай алып тастауға болады

Оң жақта құралдар тақтасының астынан сым блогын дабыл қосқышынан ажыратыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Ажыратқыш корпусының екі жағындағы ысырмаларды қысып, оны панель тесігінен итеріңіз

Ауыспарды кері ретпен орнатыңыз

Оятқыш релесін алып тастаңыз

Реледі алып тастау үшін одан сым блогын ажыратыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Phillips бұрағышын пайдаланып, релені корпусқа бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Бір бұранда жер сымының ұшын да ұстайды

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Реледі алып тастаңыз

Релені кері ретпен орнатыңыз

Дыбыс сигналын реттеу және ауыстыру

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Сигнал дыбысын реттеу үшін анық және қатты дыбыс алу үшін реттеу бұрандасын бұрағышпен бұраңыз

Реттеу дыбыстық сигналды реттей алмаса, оны ауыстырыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Сигнал жолының екі болттарын 12 кілтпен бұрап шығарамыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Сигналды алып тастаңыз және сым ұштарын ажыратыңыз

УАЗ автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын қалай алып тастауға болады

Дыбыстық сигналдың гайкасын 13 пернемен бұрап шығарамыз

Дыбыстық сигналды кері ретпен орнату