Перед оглядом деталі редуктора ретельно промийте. Це полегшить виявлення зносу та пошкодження деталей.

Перевірте, чи немає на зубах шестерень головної передачі пошкоджень і чи правильно розташовані плями контакту на робочих поверхнях зубів

При неприпустимому зносі деталі замініть на нові; якщо зачеплення неправильне, знайдіть причину.

У запасні частини ведуча та ведена шестірні поставляються комплектом, підібраним по шуму та контакту, тому при пошкодженні однієї шестерні замінюють обидві.

Перевірте стан отворів сателітів та поверхонь їхньої осі; при незначних пошкодженнях поверхні відшліфуйте дрібнозернистою шкіркою, а при серйозних пошкодженнях деталі замініть на нові.

Перевірте поверхні шийок шестерень півосей та їх посадкових отворів у коробці диференціала, стан отворів у коробці під вісь сателітів.

Виявлені пошкодження усуньте, як і в попередній операції, замініть зношені або пошкоджені деталі.

Огляньте поверхні опорних шайб шестерень півосей, навіть усуніть незначні пошкодження. При заміні шайб нові підбирайте по товщині.

Огляньте роликові підшипники провідної шестерні та коробки диференціала; вони повинні бути без зношування, з гладкими робочими поверхнями.

Замініть підшипники при найменшому сумніві у їхній працездатності, поганий стан підшипників може бути причиною шуму та заїдання зубів.

Перевірте, чи немає на картері та на коробці диференціалу деформацій або тріщин, при необхідності замініть їх на нові.

Складання редуктора

Надійна робота редуктора забезпечується суворим дотриманням наведених нижче прийомів зі збирання та його регулювання.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Деталі редуктора показані малюнку 1.

Складання диференціала

Змастіть трансмісійною олією і встановіть через вікна в коробку диференціала шестірні півосей з опорними шайбами ​​та сателітами.

Переверніть сателіти та шестерні півосей так, щоб поєднати вісь обертання з віссю отвору в коробці, потім вставте вісь сателітів.

Перевірте осьовий зазор кожної шестірні півосі: він повинен становити 0-0,10 мм, а момент опору обертання шестерень диференціала не повинен перевищувати 147 Нм (15 кгсм).

При збільшеному зазорі, що є ознакою зношування деталей диференціала, замініть опорні шайби шестерень півосей іншими, більшої товщини.

Якщо вказаний зазор не вдається отримати навіть при установці шайби найбільшої товщини, замініть шестерні новими через надмірне зношування.

Закріпіть ведену шестерню на коробці диференціалу.

Оправкою А.70152 напресуйте на коробку диференціала внутрішні кільця роликових підшипників.

Встановлення та регулювання провідної шестерні

Правильне положення ведучої шестерні щодо веденої забезпечується підбором товщини регулювального кільця, встановленого між торцем провідної шестірні та внутрішнім кільцем заднього підшипника.

Підбирайте регулювальне кільце за допомогою оправки А.70184 та пристосування А.95690 з індикатором. Операції проводьте у такому порядку.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Закріпивши картер редуктора на стенді, запресуйте в гнізда картера зовнішні кільця переднього та заднього підшипників провідної шестерні, користуючись при цьому оправками: для переднього підшипника А.70185, а заднього — А.70171 (рисунок 2).

На оправці А.70184, що імітує провідну шестерню, встановіть за допомогою оправки А.70152 внутрішнє кільце заднього підшипника і вставте оправку в горловину редуктора картера (рисунок 3)

Встановіть, внутрішнє кільце переднього підшипника, фланець провідної шестерні і, провертаючи оправку для правильної установки роликів підшипників, затягніть гайку моментом 7,85-9,8 Нм (0,8-1 кгсм).

Закріпіть пристрій А.95690 на торці оправки 4 і налаштуйте індикатор, що має розподілу 0,01 мм, на нульове положення, встановивши його ніжку на той же торець оправки А.70184.

Потім пересуньте індикатор 1 так, щоб його ніжка стала на посадкову поверхню підшипника коробки диференціала.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Повертаючи ліворуч та праворуч оправлення 4 з індикатором, встановіть її в таке положення, в якому стрілка індикатора відзначає мінімальне значення «а 1» (рисунок 4) і запишіть його.

Повторіть цю операцію на посадочній поверхні другого підшипника та визначте значення «a2».

Визначте товщину «S» регулювального кільця провідної шестерні, яка є різницею алгебри величин «а» і «b»:

S = a - b, де:

a — середня арифметична відстань від торця оправки 1 (малюнок 4) до шийок підшипників диференціала

a = (a1 + a2) : 2

b - відхилення ведучої шестерні від номінального положення, переведеного в мм.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Величина відхилення маркується на провідній шестірні (малюнок 5) у сотих частках міліметра зі знаком плюс або мінус.

При визначенні товщини регулювального кільця враховуйте знак величини «b» та її одиниці виміру.

Приклад

Припустимо, що величина "а", встановлена ​​за допомогою індикатора, дорівнює 2,91 мм (величина "а" завжди позитивна), а на провідній шестірні після порядкового номера поставлено відхилення "-14".

Щоб отримати величину "b" в міліметрах, потрібно помножити зазначену величину на 0,01 мм.

b = -14 · 0,01 = -0,14 мм

Визначте товщину кільця регулювального для провідної шестерні в міліметрах.

S = а - b = 2,91 - (-0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 мм

В даному випадку поставте кільце регулювальне товщиною 3,05 мм.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Надягніть на провідну шестерню регулювальне кільце потрібної товщини і напресуйте оправкою А.70152 (малюнок 6) внутрішнє кільце заднього підшипника, зняте з оправки А.70184. Надягніть розпірну втулку.

При ремонті редуктора заднього моста необхідно встановлювати нову втулку розпору, якщо були замінені картер редуктора, шестерні головної передачі або підшипники провідної шестерні.

Якщо зазначені деталі залишилися колишніми, то розпірну втулку можна використовувати.

Вставте ведучу шестерню в картер редуктора і встановіть на неї внутрішнє кільце переднього підшипника, масловідбивач, сальник, фланець ведучої шестірні та шайбу.

Наверніть на кінець шестірні гайку і, застопоривши фланець ведучої шестірні, затягніть її.

Регулювання підшипників провідної шестерні

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Для обмеження осьових зсувів провідної шестірні під робочими навантаженнями дуже важливо створити у її підшипниках попередній натяг у заданих межах.

Натяг контролюється динамометром 02.7812.9501 (рисунок 7), що вимірює момент опору прокручування провідної шестірні.

Моментом опору прокручування визначається ступінь затягування підшипників. Він повинен бути 157-196 Н·см (16-20 кгс·см) для нових підшипників, 39,2-58,8 Н·см (4-6 кгс·см) - для підшипників після пробігу 30 км і більше.

Затягувати гайку фланця необхідно періодично перевіряючи динамометром момент опору підшипників прокручування провідної шестерні. При цьому момент на гайці може бути в межах 118-255 Нм (12-26 кгс · м).

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Для перевірки моменту опору надягніть динамометр на перехідну втулку 3 (рисунок 8), встановіть покажчик 2 (див. малюнок 7) обмеження моменту на розподіл шкали, що відповідає 196 Н·см (20 кгс·см), і рукояткою 4 зробіть кілька обертів по ходу годинникова стрілка.

Під час провертання провідної шестірні рухомий покажчик 1 не повинен переходити за покажчик 2 і повинен показувати не менше 157 Н см (16 кг см).

Якщо момент опору прокручування менше 157 Н·см (16 кгс·см), а для підшипників після 30 км пробігу 39,2 Н·см (4 кгс·см), то підтягніть гайку фланця провідної шестерні (не перевищуючи заданий момент затягування) і перевірте знову момент опору прокручування провідної шестерні.

Якщо момент опору прокручування виявився більше 196 Н·см (20 кгс·см), а для підроблених підшипників 58,8 Н·см (6 кгс·см), що вказує на завищений попередній натяг підшипників, замініть розпірну втулку новою, оскільки вона від надмірного навантаження деформувалося до розміру, що не дозволяє провести регулювання правильно.

Після заміни розпірної втулки повторіть складання з відповідним регулюванням та перевірками.

Установка коробки диференціалу

Встановіть у картер попередньо зібрану коробку диференціала разом із зовнішніми кільцями підшипників.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Встановіть дві регулювальні гайки 4 (малюнок 9) так, щоб вони стикалися з кільцями підшипників.

Встановіть кришки підшипників та затягніть болти кріплення динамометричним ключем.

Попередній натяг підшипників коробки диференціала та регулювання бокового зазору в зачепленні шестерень головної передачі

Ці операції виконують одночасно за допомогою пристосування А.95688/R та ключа А.55085.

Закріпіть на картер редуктора пристрій гвинтами 1 і 6, ввернувши їх в отвори під болти кріплення стопорних пластин регулювальних гайок.

По напрямній пристрої зсуньте кронштейн 7 до зіткнення важеля 5 із зовнішньою бічною поверхнею кришки і затягніть гвинт 8.

Послабте гвинти 1 і 3 (малюнок 10) і встановіть кронштейн 4 так, щоб ніжка індикатора 2 спиралася на бічну поверхню зуба веденої шестерні біля краю зуба, потім затягніть гвинти 1 і 3.

Повертаючи регулювальні гайки, попередньо відрегулюйте бічний зазор між зубами ведучої та веденої шестерень в межах 0,08-0,13 мм.

Зазор перевіряють за індикатором 2 при похитуванні шестерні 6. При цьому підшипники не повинні мати попереднього натягу.

Регулювальні гайки повинні знаходитися тільки у дотику до підшипників, інакше порушується правильність вимірювання попереднього натягу.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Послідовно та рівномірно затягніть дві регулювальні гайки підшипників, при цьому кришки підшипників диференціала розходяться і, отже, збільшується відстань «D» (рисунок 11) на 0,14–0,18 мм.

Встановивши точний попередній натяг підшипників коробки диференціала, остаточно перевірте бічний зазор у зачепленні шестерень головної передачі, який повинен змінюватися.

Якщо зазор у зачепленні шестерень більше 0,08-0,13 мм, то наблизьте ведучу шестерню до ведучої або відсуньте, якщо зазор менше.

Щоб зберегти встановлений попередній натяг підшипників, переміщуйте ведучу шестерню, підтягуючи одну з регулювальних гайок підшипників і послаблюючи іншу на той самий кут.

Для точного виконання цієї операції слідкуйте за індикатором 9 (див. малюнок 9), який показує величину попередньо встановленого попереднього натягу підшипників.

Після затягування однієї з гайок показ індикатора зміниться, оскільки збільшується розбіжність «D» (див. малюнок 11) кришок і попередній натяг підшипників. Тому іншу гайку послаблюйте доти, доки стрілка індикатора не повернеться в початкове положення

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Після переміщення веденої шестірні по індикатору 9 (див. малюнок 9) перевірте величину бічного зазору. Якщо проміжок не відповідає нормі, повторіть регулювання.

Зніміть пристрій А.95688/R, встановіть стопорні пластини регулювальних гайок і закріпіть їх болтами зі пружинними шайбами.

У запасні частини поставляються стопорні пластини двох типів: з однією або двома лапками залежно від положення прорізу гайки.

Регулювання та ремонт вузлів редуктора виконують на стенді, на якому можна також випробувати редуктор на шум та перевірити розташування та форму плями контакту на робочих поверхнях зубів, як зазначено нижче.

Перевірка контакту робочої поверхні зубів шестерень головної передачі

Для остаточної перевірки на стенді якості зачеплення шестерень головної передачі:

- встановіть відрегульований редуктор на стенд та змастіть робочі поверхні зубів веденої шестерні тонким шаром свинцевого окису;

- запустіть стенд, важелями стенда пригальмуйте обертання встановлених півосей, щоб під навантаженнями на поверхнях зубів веденої шестерні залишилися сліди контакту із зубами ведучої шестерні;

- Змініть напрямок обертання стенда і, пригальмовуючи, отримайте сліди контакту з іншого боку зубів веденої шестерні, що відповідає руху автомобіля назад.

Зачеплення вважається нормальним, якщо на обох сторонах зубів веденої шестерні пляма контакту буде рівномірно розташована ближче до вузького торця зуба, займаючи дві третини довжини і не виходячи на вершину та основу зуба, як показано на малюнку 12, 1.

Дефектация и сборка заднего редуктора ВАЗ-2123

Випадки неправильного розташування плями контакту робочої поверхні зуба вказані малюнку 12 (2, 3, 4, 5).

Для регулювання правильного положення провідної шестерні із заміною кільця необхідне розбирання вузла.

При складанні повторіть всі операції з попереднього натягу роликових підшипників провідної шестерні, перевірки моменту опору прокручування, попереднього натягу роликових підшипників коробки диференціала і регулювання бічного зазору зачеплення шестерень головної передачі.