Май қырғыштың сақинасы мен поршеньдегі ойық арасындағы саңылау 0,135 пен 0,335 мм аралығында болуы керек.

Поршеньдік сақиналардың құлыптарындағы саңылаулар қысу сақиналары үшін 0,3-0,7 мм және май қырғыштары үшін 0,3-1,0 мм болуы керек.

Поршеньдердің, шатундардың және саусақтардың өлшемдік топтары мақаланың соңындағы кестеде көрсетілген

Штифтер мен шатундар бояумен белгіленеді: саңылаудағы саусақ, жоғарғы бастың жанындағы штангадағы шатун.

Поршень басы поршень тобын көрсететін рим цифрымен мөрленген.

Шамамен 45° еңкейткенде түйреуіш шатун басынан түсіп кетпеуі керек.

Бір қозғалтқышқа орнатылған шатундармен, түйреуіштермен, поршеньдік сақиналармен жиналған поршеньдердің массасының айырмашылығы 12 г аспауы керек.

Шатун мен поршень тобын бөлшектеу және тексеру

Тартқышты пайдаланып поршеньдік сақиналарды алыңыз. Тартқыш болмаса, сақиналарды құлыптардағы сақиналарды абайлап ашу арқылы алып тастауға болады.

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

Поршеньдің екі жағынан бекіту сақиналарын алыңыз

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

Біз поршеньдік түйреуіштерді оправка 1 арқылы жеңіл балғамен соқтырамыз. Поршеньден 3 шатунды 2 алыңыз.

Қалған поршеньдерді шатундардан дәл осылай шығарыңыз.

Поршеньдерді тексеріңіз. Егер оларда сызаттар, жану іздері, терең сызаттар болса, поршеньдерді ауыстырыңыз.

Поршеньдің диаметрін өлшеңіз. Егер ол 91,9 мм-ден аз болса, поршеньді ауыстырыңыз.

Поршень диаметрі поршеньдік түйреуіш осіне перпендикуляр жазықтықта, поршеньдік істік осінен 8,0 мм төмен өлшенеді.

Поршень 0,024–0,048 мм саңылаумен цилиндрге орнатылған.

Саңылаудың өлшемін қамтамасыз ету үшін поршеньдер диаметрі бойынша бес өлшемді A, B, C, D және D топтарына бөлінеді.

Поршень түбінде әріптік белгі қағылды.

Цилиндрге поршеньді таңдаған кезде жоғарыда көрсетілген саңылауды қамтамасыз ету керек.

Поршень мен цилиндр арасындағы максималды рұқсат етілген саңылау - 0,25 мм.

Поршень мен цилиндр арасындағы бос орынды поршень мен цилиндрді өлшеу арқылы анықтауға болады.

Қосалқы бөлшектер ретінде екі жөндеу өлшеміндегі поршеньдер жеткізіледі: диаметрі 0,5 мм және 1,0 мм ұлғайтылған.

Поршень шеңбері бойымен бірнеше жерде поршень сақинасы мен поршеньдегі ойық арасындағы бос орынды өлшеңіз.

Саңылау қысқыш сақиналар үшін 0,05–0,087 мм және май қырғыш сақина үшін 0,115–0,365 мм болуы керек.

Егер саңылаулар көрсетілгеннен үлкен болса, сақиналарды немесе поршеньдерді ауыстыру керек.

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

Поршеньдік сақина құлыптарындағы саңылауларды өлшеңіз.

Мұны істеу үшін сақинаны цилиндрге енгізіп, сақина цилиндрге біркелкі, бұрмаланбай тұруы үшін поршеньді оправка тәрізді алға жылжытыңыз.

Сақина құлпындағы саңылауларды өлшеуішпен өлшеңіз, ол қысу сақиналары үшін 0,3-0,6 мм және май қырғыш дискілері үшін 0,5-1,0 мм болуы керек.

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

Егер саңылау көрсетілгеннен үлкен болса, сақинаны ауыстырыңыз.

Саңылау азырақ болса, сақинаның ұштарын таяқшаға бекітілген файлмен кесуге болады. Бұл жағдайда сақина файл бойымен жоғары және төмен жылжытылады.

Шатунның үстіңгі жағындағы поршеньдік түйреуіштің сәйкестігін тексеріңіз.

Шатунның жоғарғы басының түйреуіш пен втулка арасындағы саңылау 0,0045–0,0095 мм шегінде болуы керек.

Штифтер, поршеньдер және шатундар төрт өлшемді топқа бөлінеді және бояумен белгіленеді.

Саусақ ішкі бетінде бір шетінен белгіленеді, шатун - штангада, поршень - бастықтардың бірінің төменгі бетінде немесе поршень түбінде рим цифры қағылды.

Поршеньдік штифті қозғалтқыш майымен аздап майлаңыз және шатунның жоғарғы ұшына салыңыз.

Саусақ бас бармақтың күшінен басына біркелкі, кептеліссіз кіруі керек.

Шатун көлденең күйден өз салмағымен саусақпен айналуы керек.

Шатун вертикаль болатындай етіп айналдырған кезде түйреуіш өз салмағымен шатунның басынан ұзап кетпеуі немесе құлап кетпеуі керек.

Поршеньдік түйреуіш пен шатун бірдей немесе іргелес өлшем топтары болуы керек.

Поршеньдік сақиналары, түйреуіштері және шатун жинақтары бар поршеньдер салмағы бойынша таңдалады.

Бір қозғалтқыш үшін салмақ айырмашылығы 12 г аспауы керек.

Шатундық мойынтіректерді тексеріңіз. Егер оларда сызаттар, тәуекелдер, сынықтар және т.б. болса, оларды ауыстыру қажет.

Шатундарға қақпақтарды орнатыңыз және шатунның төменгі басындағы тесіктің диаметрін өлшеңіз.

Тесіктің номиналды диаметрі 60 +0,019 мм, максималды рұқсат етілген 60,03 мм.

Егер өлшенген диаметр шектен асып кетсе, шатунды қақпақпен ауыстырыңыз.

Шатунның төлкесіндегі тесіктің диаметрін өлшеңіз.

Тесіктің номиналды диаметрі 22 +0,007 және 22 -0,003 мм, максималды рұқсат етілген 22,01 мм.

Егер өлшенген диаметр шектен асып кетсе, шатунды ауыстырыңыз.

Шатундары бар поршеньдерді құрастыру және орнату

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

Поршеньді 4 шатунмен 3 жинаңыз. Бұған дейін поршеньді 60–80 °C температураға дейін қыздырыңыз.

Содан кейін шатунды поршеньге: «Алдыңғы» деген жазу поршеньдегі және шатундағы шығыңқы жер бір жағында болатындай етіп жылдам енгізіп, поршеньді 6 түйреуішке басыңыз.

Бекіткіш сақиналарды орнатыңыз 5.

Тартқышты пайдаланып поршеньдік сақиналарды поршеньге салыңыз.

Жоғарғы қысу сақинасында: «Жоғарғы» деген жазу бар, сақина поршеньдің түбіне осы жазумен поршеньге орнатылуы керек.

Төменгі қысу сақинасының ішкі жағында ойық бар, сақина осы ойықпен жоғары қарай поршень түбіне дейін орнатылуы керек.

Втулканы 7 шатунның төменгі басына салыңыз, бұл ретте втулкадағы бекіткіш құлақ поршеньдің төменгі басындағы ойыққа кіруі керек.

Втулканы 1 шатунның қақпағына 2 салыңыз, бұл ретте төлкенің бекіту құлақшасы қақпақтағы ойыққа кіруі керек.

Цилиндрді, поршеньді 4, иінді біліктің журналын және 1 және 7 мойынтіректерді қозғалтқыш майымен майлаңыз.

Поршеньдік сақиналарды қысу сақиналарының құлыптары бір-біріне 180° бұрышта орналасатындай етіп бұраңыз, май қырғыш дискілердің құлыптары да бір-біріне 180° бұрышта және құлыптарға 90° бұрышта болады. қысу сақиналарында, май қырғыш сақина кеңейткішінің құлпы май қырғыш дискілерінің бірінің құлпына 45° бұрышта.

Поршень орнатылған цилиндрдің шатунның журналы н.м.т. болатындай иінді білікті айналдырыңыз.

Поршеньді шатунмен бірге цилиндрге салыңыз, бұл ретте поршень басындағы «Алдыңғы» деген жазу қозғалтқыштың алдыңғы жағына (таратқыш білігінің жетегіне қарай) қарап тұруы керек.

Цилиндр айнасына зақым келтірмеу үшін шатун болттарына жұмсақ материалдан жасалған втулкаларды қою ұсынылады (мысалы, резеңке немесе пластик шлангтардың бөліктері).

Арнайы қысқышты пайдаланып, поршень сақиналарын қысыңыз және поршеньді балға тұтқасымен цилиндрге аздап итеріңіз, бұл ретте қысқышты блокқа мықтап басу керек, әйтпесе поршень сақиналары сынуы мүмкін.

Поршеньді шатунның төменгі басы иінді біліктің шатун журналына отыруы үшін төмен жылжытыңыз, шатун болттарынан шланг жиегін алып тастаңыз.

Шатунның қақпағын 2 шатунның болттарына орнатыңыз, бұл ретте шатунның қақпағындағы «В» кертпесі төменгі шатун басындағы «А» кертпесімен бір жағында болуы керек, ал цилиндр нөмірлері шатунның штамптарымен бекітіледі. штанга мен қақпақ бір жағында орналасқан.

ЗМЗ-402 шатун мен поршеньдік топты жөндеу

  • 2. Шатундық болттардың гайкаларын орап, 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс м) айналу сәтіне дейін қатайтыңыз.
    3. Дәл осылай қалған поршеньдерді шатундармен орнатыңыз.
    4. Иінді білікті бірнеше рет бұраңыз, ол кептеліссіз оңай айналуы керек.

Поршеньдердің, шатундардың және түйреуіштердің өлшемдік топтары

Поршеньдердің, шатундардың және түйреуіштердің өлшемдік топтары

Номиналды және максималды рұқсат етілген өлшемдер, шатунның түйісетін бөліктерінің және қозғалтқыштың поршеньдік тобының сәйкестігі. 402

Номиналды және максималды рұқсат етілген өлшемдер, шатунның түйісетін бөліктерінің және қозғалтқыштың поршеньдік тобының сәйкестігі. 402

Номиналды және максималды рұқсат етілген өлшемдер, шатунның түйісетін бөліктерінің және қозғалтқыштың поршеньдік тобының сәйкестігі. 402

Номиналды және максималды рұқсат етілген өлшемдер, шатунның түйісетін бөліктерінің және қозғалтқыштың поршеньдік тобының сәйкестігі. 402

 Цилиндрлер мен поршеньдердің өлшем топтары

 Цилиндрлер мен поршеньдердің өлшем топтары