Ремонт авто

Көлік нашар жылдамдайды Динамиканың нашарлауының көптеген себептері бар, олардың негізгілерін...

Автомобильде үш тәуелсіз тежегіш жүйесі бар: жұмыс, қосалқы және тұрақ.

Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің элементтерін тексеру үшін сізге сандық сынақшы және...

Автомобильге UMZ-4178, -4179, -4218 немесе ZMZ-4021, -4104 қозғалтқыштары орнатылған. Олардың...

Турбогенераторды (турбогенераторды) қозғалтқышты жөндеу, тығыздағыштарды ауыстыру және...

Клапанның термиялық кеңеюін өтеу үшін клапан бағанының соңы мен таратқыш білігінің жұдырықшасы...