Қозғалтқышты бөлшектегеннен кейін барлық бөлшектерді бензинмен мұқият жуып, көміртегі шөгінділерін алып тастау керек.

Қозғалтқышты жинамас бұрын цилиндр блогын, цилиндр басын және қозғалтқышты құрастыруға арналған барлық негізгі бөлшектерді тексеру қажет.

Блоктың салқындатқыш қаптамасының герметикалығын тексеріңіз, бұл үшін блоктағы барлық тесіктерді ағаш тығындармен жабыңыз, тек біреуінен басқа, оған сығылған ауаны беруге арналған шланг жалғануы керек.

Блокты су ваннасына түсіріп, 1,5 атм қысыммен сығылған ауаны қолданыңыз.

Ағып кету орындарында ауа көпіршіктері шығады.

Дәл осылай блоктың май арналарының тығыздығын тексеріңіз.

Егер ағып кету табылса, құрылғыны ауыстыру керек.

Цилиндрлер блогының негізгі өлшемдері

ВАЗ-2123 қозғалтқышының цилиндрлер блогының негізгі өлшемдері

Блоктағы цилиндр өлшемін белгілеу

Блоктағы цилиндр өлшемін белгілеу

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Цилиндрлердің диаметрін суппортпен төрт белдікте (блоктың жоғарғы жазықтығынан 8, 15, 50, 90 мм қашықтықта) және екі бағытта (иінді біліктің осіне параллель және перпендикуляр) өлшейміз.

Егер тозу 0,15 мм-ден асса, блокты 0,4 немесе 0,8 мм жөндеу өлшеміне дейін бұрғылау қажет.

Саңылау өлшегіші бар өлшеу цилиндрлері: 1 - ұңғы өлшегіш, 2 - калибр бойынша ұңғы өлшегішін нөлге орнату

Цилиндрлерді саңылау өлшегішпен өлшеу схемасы

Цилиндрлерді өлшеу схемасы: А және В - өлшеу бағыттары; 1, 2, 3 және 4 - белдік нөмірлері

1 аймақта цилиндрлер іс жүзінде тозбайды.

Бірінші және басқа аймақтардағы өлшемдердің айырмашылығы бойынша цилиндр тозуының мөлшерін анықтауға болады

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Поршеньді юбканың тозуын анықтау үшін диаметрін микрометрмен поршеньдік штифтің осіне перпендикуляр жазықтықта, поршеньдік тәжден 55 мм қашықтықта өлшейміз.

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Микрометрмен иінді біліктің шатундық журналдарының диаметрлерін өлшейміз

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Иінді біліктің негізгі журналдарының диаметрлерін өлшейміз

Иінді біліктің ілгектері, егер олардың сопақтығы 0,03 мм-ден асса, сондай-ақ журналдарда сызаттар мен қауіптер болса, ең жақын жөндеу өлшеміне дейін тегістеледі.

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Тегістеуден кейін май арналарынан тығындарды алып тастап, абразив пен шөгінділердің қалдықтарын алып тастау керек.

Жаңа штепсельдерді орнату

Иінді білікпен және ілінісу дискімен түйісетін маховиктің беттері сызаттарсыз, саңылауларсыз және мінсіз тегіс болуы керек.

Маховик: 1 - иінді біліктің фланеціне бекіту беті, 2 - іліністі бекіту беті, 3 - ілініс дискінің мойынтірек беті

Егер ілінісу дискісінің астындағы маховиктің жұмыс бетінде 3 сызаттар болса, онда бұл бетті өңдеу, қалыңдығы 1 мм-ден аспайтын металл қабатын алып тастау керек.

Содан кейін 0,5 ± 0,1 мм өлшемді сақтай отырып және 1 бетке қатысты 2 және 3 беттердің параллельділігін қамтамасыз ететін машина беті 2.

Параллельдік емес төзімділік 0,1 мм.

Бұрылғаннан кейін біз маховикті оправкаға орнатамыз, оны 1-ші бетке баса назар аудара отырып, монтаждық тесік бойымен ортаға келтіреміз, біз 3 және 2 ұшақтардың ағуын тексереміз.

Төтенше нүктелерде индикатор 0,1 мм-ден асатын соққыларды көрсетпеуі керек.

Сақиналық берілістің тығыздығына және оның тістерінің күйіне назар аударыңыз.

Егер тәжді маховикте жылжытуға болатын болса немесе тістер қатты тозған болса, маховик пен тәж жинағын ауыстырыңыз.

Тәжді ауыстыру өте күрделі және орындаушыдан белгілі бір дағдыларды, сондай-ақ арнайы құралды пайдалануды талап етеді.

ВАЗ-2123 қозғалтқыш бөліктерінің ақауларын жою

Біз маховикті және жойылған түйіндер мен бөлшектерді тәртіпте орнатамыз, жоюға ораламыз.

Маховикті иінді білікке екі қарама-қарсы позицияда орнатуға болады, монтаждау тесіктерінің орналасуымен анықталады.

Зауытта ол иінді білікпен құрастыруда теңдестірілген, сондықтан оны бастапқы күйінде қатаң түрде орнату керек.

Дұрыс орнату үшін маховикте конус тесігі түріндегі белгі жасалады, ол орнату кезінде 4-ші (1-ші) цилиндрдің шатун журналымен бір бағытта бағытталуы керек.

Егер маховикті алып тастағаннан кейін иінді білік бұрылса, 4-ші цилиндрдің поршеньін қысу инсультінің TDC күйіне орнатыңыз, содан кейін тағы жарты айналдырыңыз және иінді білікке маховикті орнатыңыз, оны белгімен тігінен төмен бұраңыз.

Маховикті бекіту болттарын 60,96-87,42 Нм (6,22-8,92 кгс.м) айналу моменті арқылы біркелкі көлденең бұраңыз.