Бактағы отын жанармай құбыры арқылы диафрагмалық сорғыға түседі.

Ол сорғы жетегі рычагында әрекет ететін таратқыш білігінің эксцентрикімен басқарылады

Жұқа жез торынан жасалған сүзгі сорғының кіріс фитингіне орнатылған.

Қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, отын карбюраторға қолмен сорғы жетек тетігі арқылы айдалады.

Жанармай сорғысының мембранасының тұтастығын тексеру үшін сорғы корпусының төменгі бөлігінде тесік бар.

Жанармай сорғысын алу және бөлшектеу

Көліктен шығарылған қозғалтқыштан сорғыны шартты түрде алып тастаймыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

12 басы бар біз жанармай сорғысын бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Жанармай сорғысын алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Жанармай сорғысының тығыздағышын алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Қақпақтың және жанармай сорғысының корпусының бөліктерінің өзара орналасуын белгілейміз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Екі бұранданы бұрап алу үшін жалпақ бұрауышты пайдаланыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Қақпақты алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Тығыздағышты алыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Сүзгішті алыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Қорптың жартысын қатайтатын сегіз бұранданы бұрау үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

сорғы корпусын ажыратыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

«8» пернесін пайдаланып мембрананың үстіңгі шайбасын сырғымалы тістеуікпен ұстап тұрып, өзек гайканы бұрап алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Үстіңгі шайбаны, үш мембрананы, астыңғы шайбаны және серіппені алыңыз.

Тек мембраналар зақымдалған болса, оларды ауыстырып, сорғыны кері ретпен жинаңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Сорғыны толығымен бөлшектеу үшін, диафрагмалық шайбаны өзектен алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Серіппелі шайбаны алыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Екі бұрандалы қақпақты бұрап алу үшін "9" пернесін пайдаланыңыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Жіңішке сақалмен біз сорғы жетек тетігінің осін қағып аламыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Жетек тұтқасын, иінтіректі және серіппені алыңыз

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Тығыздағышпен сабақты шығарамыз.

Зақымдалған жағдайда, резеңке тығыздағышты ауыстырыңыз

Тексеру және ақауларды жою

Сораптың барлық бөліктерін бензинмен шайыңыз.

Сорғының корпусын тексеріңіз. Корпустың бұрандалы саңылаулары зақымданбауы немесе алынбауы керек.

Сорғы басының фланеціндегі бұрандалы саңылаулар аймағында иілу болмауы керек.

Тексеру портының сүзгісі бітелмеуі немесе зақымданбауы керек.

Дафрагманы тексеріңіз. Егер оның жарықтары, жыртылуы немесе елеулі қажалуы болса, оны ауыстыру қажет.

Жыртылған сүзгіні ауыстырыңыз.

Сорап басындағы клапандардың жабысып қалмағанын тексеріңіз.

Жабысқақ болса, себебін түзетіңіз немесе жанармай сорғысының басын ауыстырыңыз.

Сорғыны келесі ретпен жинау ыңғайлырақ:

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Штангаға итергіш шайбаны, серіппелерді, мембраналар мен мембраналық шайбаларды орнатамыз.

Оларды бекітетін гайканы қатайтамыз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Біз сорғы корпусына қабықшалары бар штокты орнатамыз және діңгекті батырып, иінтіректі жең мен серіппемен бірге кіргіземіз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Рычагтың шанышқысы діңгекке қосылуы керек (суретте көрсетілгендей).

Сорғыны одан әрі құрастыру кері тәртіпте жүзеге асырылады.

Дене жартыларын байланыстыратын бұрандаларды қатайтқанда, біз белгілерді біріктіреміз және мембраналар бүгіліп, мембраналар мен корпустың саңылаулары бір-біріне сәйкес келетіндей етіп жетегінің тұтқасын жоғары итереміз.

Жанармай сорғысы ZMZ-402

Шығару құбырын саусағыңызбен қысып, сорғының кіріс бөлігін отынға түсіру арқылы қол жетегі рычагымен қысым жасаймыз.

10-15 секунд ұстап тұрғаннан кейін саусағыңызды босатыңыз. Жанармай розеткадан ағып кетуі керек.

Әйтпесе, корпус пен сорғы қақпағын қосатын бұрандаларды бұрап, сорғының жұмысқа жарамдылығын қайта тексереміз.

Егер сорғыны осылай қалпына келтіру мүмкін болмаса, клапандар ағып жатыр.

Бұл жағдайда біз сорғы жинағын немесе клапандары бар корпустың жартысын ауыстырамыз.

Сорғыны кері ретпен орнатыңыз.

Сорап корпусында мембраналар зақымдалған жағдайда отынды төгуге арналған ағызу тесігі бар.

Сондықтан қозғалтқышты іске қосқаннан кейін және оның жұмысы кезінде жанармай сорғысының осы тесігінен жанармайдың ағып кетпеуін бақылау қажет.