Мақалада жүк қақпасының жеке бөліктерін ауыстыру және есікті бөлшектеу мәселелерін қарастырамыз

Артқы қақпақтарды ауыстыру

Аялдамалар тиімділігін жоғалтқанда немесе ауыстыру үшін алып тастаймыз.

Артқы қақпақты ашыңыз және оны сәйкес ұзындықтағы жолақпен бекітіңіз.

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Бұрауышпен шешіп алып, аялдаманың жоғарғы топсасының құлпын сыртқа қарай жылжытамыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Ұстағышты алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Үстіңгі топсаны есік тірегінен ажыратыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Бұрауышпен шешіп алыңыз да, аялдаманың төменгі топсасының бекіткішін алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Екпінді алып тастаңыз. Екінші екпінді де алып тастаймыз.

Аялдамаларды кері ретпен орнатыңыз

Артқы қақпақ қаптамасын алу және орнату

Torx T30 кілті қажет

Артқы қақпаны ашу

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Біз қаптауды артқы қақпаққа бекітетін екі бұранданы бұрап шығарамыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Артқы қақпақтан қаптауды шешіңіз

Есіктің қаптамасын кері ретпен орнатыңыз

Артқы қақпаның құлпын және ысырмасын ауыстыру

Torx T30, Torx T40 кілттері қажет

Артқы қақпаны ашу

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Есік панеліне құлыпты бекітетін екі бұранданы бұрап шығарамыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Ауыстыру штангасын құлыптау тұтқасынан ажырату арқылы құлыпты алыңыз.

Құлыпты кері ретпен орнатыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Құлыптың реттелуін бұзбау үшін ысырманың корпусқа қатысты орнын белгілейміз және ысырманы бекітетін бұранданы бұрап алып, оны шешіп алыңыз

Бұрын қолданылған белгілерге сәйкес ысырманы кері ретпен орнатыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Қажет болса, құлып ысырмасын корпус панеліне қатысты жылжыту арқылы артқы қақпақты құлыптау дәлдігін реттейміз.

Есік құлпын ауыстырып-қосқышты ауыстыру

Тығыздауыш қажет

Жоғарыда сипатталғандай артқы қақпақтың төсемін алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Штанканы ауыстырып-қосқыш тұтқасынан ажырату арқылы алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Ауыспалы құлыпты сағат тіліне қарсы бұраңыз

Есік жөндеу Renault Sandero артқы

Ажыратқышты алып тастаңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Ауыстырушы цилиндрді артқы қақпақтан алыңыз. Артқы қақпақтың құлып қосқышын кері ретпен орнатыңыз

Артқы қақпақты алу және орнату

Сізге 10 кілтті жалпақ бұрауыш қажет болады

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Қосымша тежегіш шамының сым сымдары блогын ажыратыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Жоғарыда сипатталғандай артқы қақпақтың жиегін алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Сымдарды артқы қақпақтың терезе сыпырғышының редукторы блогынан ажыратыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Резеңке тығынды бұрауышпен суырып алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Резеңке тығынды алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Артқы терезwidthң қыздыру сым блогын ажыратыңыз.

Сонымен қатар біз екінші жағынан артқы терезwidthң жылыту сым блогын ажыратамыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Бұрағыштың көмегімен артқы қақпақтың резеңке қақпағын шешіп алыңыз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Оны артқы қақпаның тесігінен шығарып, саңылаудан сым сымдарын шығарамыз.

Сондай-ақ біз артқы қақпақтың шыны жуғыш түтігін шығарамыз.

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Кейіннен реттеуді болдырмау үшін есіктегі топсалардың орнын белгілейміз

Renault Sandero артқы қақпағын жөндеу

Артқы қақпаны екі жағындағы топсаларға бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз және артқы қақпақты көмекшімен бірге көліктен шығарамыз.

Артқы қақпақты кері ретпен орнатыңыз.