Встановлюємо блок циліндрів на стенд для розбирання та збирання агрегатів

Встановлюємо на колінчастий вал 1, малюнок 1, штифт 4 центруючий диск, що задає положення колінчастого валу

рис. 1. Встановлення диска положення колінчастого валу, що задає: 1 - колінчастий вал, 2 - диск задає положення колінчастого валу, 3 - болти кріплення задає диска, 4 - штифт центруючий

Закручуємо та затягуємо три болта 3 кріплення диска, що задає.

Момент затягування болтів кріплення диска 20-24 Нм (2,0-2,4 кгсм)

Знімаємо з колінчастого валу центруючий штифт

Підбираємо вкладиші корінних підшипників колінчастого валу згідно з класифікацією корінних шийок колінчастого валу та опор у блоці циліндрів відповідно до таблиці 1

Колір у таблиці означає маркування вкладки, нанесене на його торець.

Колір маркування відповідає певному класу вкладиша, який необхідно встановлювати залежно від класу діаметра корінних шийок та класу діаметра отворів в опорах.

У верхній частині таблиці вказані класи діаметрів отворів в опорах блоку циліндрів, у лівій частині – класи діаметрів корінних шийок колінчастого валу.

Скорочення, наведені в таблиці 1:

 • UPR – вкладка, що встановлюється в опору блоку циліндрів;
 • LWR – вкладка, що встановлюється в кришку корінного підшипника.

Встановлюємо вкладки з канавками в опори блоку циліндрів.

Вирівнюємо нові вкладиші підшипників з канавками на блоці циліндрів, поєднавши канавку вкладиша з канавкою опори

рис. 2. Встановлення вкладки корінного підшипника в блок циліндрів

Встановлюємо вкладиші підшипника нарівні з опорою, як показано на малюнку 2, і натискаємо на нього зі зворотного боку для того, щоб встановити вкладиш нарівні з опорою

Регулюємо положення вкладок так, щоб вони розташовувалися по центру опор блоку циліндрів

Встановлюємо вкладки без канавок у кришки блоку циліндрів

Встановлення вкладок у кришки корінних підшипників

Встановлюємо вкладки врівень з поверхнею кришки корінного підшипника, як показано на малюнку 3, і зрушуємо його до протилежної сторони до вирівнювання з кришкою

Так само встановлюємо інші вкладиші

Регулюємо положення вкладок так, щоб вони розташовувалися по центру кришок блоку циліндрів

Встановлюємо наполегливі півкільця колінчастого валу в гніздах третьої опори блоку циліндрів, поєднавши вусики напівкілець з пазами 1, малюнок 4, опори.

При цьому канавки 2 напівкілець повинні знаходитися з боку колінчастого валу

Встановлення упорних напівкілець: 1 - пази в опорі колінчастого валу, 2 - канавки на упорних півкільцях

Змащуємо моторним маслом поверхні вкладишів корінних підшипників і наполегливих напівкілець колінчастого валу, що контактують з колінчастим валом

Встановлюємо в блок циліндрів колінчастий вал

Встановлюємо на блок циліндрів кришки корінних підшипників у зборі з вкладишами відповідно до їх нумерації

Маркування кришок корінних підшипників: 1 - місце нанесення номера кришки, 2 - настановна мітка (стрілка)

Нумерація кришок починається з приводу ГРМ.

Стрілки на кришках повинні бути спрямовані у бік приводу ГРМ

Нумерація та стрілки розташовані на поверхнях бобишок кришок, як показано на малюнку 5

Встановлюємо та закручуємо нові болти кріплення кришок корінних підшипників

Затягуємо болти кріплення кришок корінних підшипників у два прийоми (головка змінна TORX E14, комір, подовжувач, ключ моментний, головка виміру кута повороту):

 • - затягнути болти моментом затягування 30...35 Нм (3,0...3,5 кгс.м);
 • - довернути болти на кут 60º…65º.

Після цього перевіряємо обертання колінчастого валу. Вал повинен обертатися від зусилля руки вільно та без заїдань.

При тугому обертанні або наявності заїдань необхідно зняти колінчастий вал і повторити операцію з підбору комплекту вкладишів.

Перевіряємо осьовий зазор колінчастого валу

Встановити на блок циліндрів стійку з індикатором, як показано на малюнку.

Перевірка осьового зазору колінчастого валу

Оперти вимірювальний стрижень індикатора на фланець колінчастого валу та виставити шкалу індикатора на нуль.

Переміщаючи колінчастий вал за допомогою викруток, виміряти осьовий зазор валу.

Восьовий зазор колінчастого валу повинен бути в межах 0,1...0,3 мм.

При осьовому зазорі більше 0,3 мм здійснити регулювання зазору шляхом заміни завзятих напівкілець (штатив ШМ-ПВ-8, індикатор ІЧ-10, викрутка плоска - 2 шт., мікрометр типу МК 25-1).

Перевіряємо зазори по висоті між поршневими канавками та кільцями та зазори в замках кілець.

Перевірка зазорів поршневих кілець: 1 - поршневе кільце, 2 - поршень, 3, 5 - щупи, 4 - блок циліндрів

Зазор між кільцем 1, малюнок, і стінкою канавки поршня 2 для верхнього компресійного кільця повинен бути 0,06...0,15 мм, для другого - 0,03...0,07 мм, для маслознімного кільця - 0,045...0,125 мм .

Зазор вимірювати у трьох точках, що знаходяться під кутом 120º один до одного.

Зазор у замку верхнього компресійного кільця має бути 0,2…0,3 мм, для другого – 0,35…0,50 мм, для маслознімного кільця – 0,20…0,45 мм.

Поршневі кільця із зазором у замку, що перевищує максимальне значення замінити, при зазорі меншого значення допускається запиляти стикові поверхні кільця (набір щупів, надфіль).

Складання шатунно-поршневої групи

Встановлюємо кришки шатунів на шатуни та закручуємо, не затягуючи болти кріплення

Поміщаємо шатуни в нагріту до 240º електропіч.

Верхні головки шатунів повинні бути спрямовані всередину печі.

Час нагрівання шатунів у печі не менше 15 хвилин

Встановлення поршневого пальця на пристрій: 1 - пристрій 67.7823-9703L, 2 - поршневий палець, 3 - напрямна пристрої

Встановлюємо на валик пристосування 1, малюнок, поршневий палець 2 та напрямну 3

Виймаємо з електропечі нагрітий шатун, швидко закріплюємо його за нижню головку в лещатах так, щоб настановна мітка 1, малюнок, розташовувалася з боку установки поршневого пальця

Розташування настановної мітки: 1 - настановна мітка (приплив на кришці шатуна), 2 - кришка шатуна, 3 - шатун

Надягаємо поршень на головку шатуна, щоб установча мітка (точка на днищі поршня) розташовувалася з боку установки поршневого пальця.

Поєднуємо отвір під поршневий палець з отвором верхньої головки шатуна і вводимо в отвір пристрій у зборі з поршневим пальцем до упору заплічників оправки в бобишку поршня.

При цьому поршень повинен притискатися бобишкою до верхньої голівки шатуна проти спрямування запресування пальця.

Повторюємо цю операцію для інших поршнів.

Далі відкручуємо болти кріплення та знімаємо кришки шатунів

Після цього потрібно підібрати шатунні вкладиші згідно з класифікацією шатунних шийок колінчастого валу та отворів у нижніх головках шатунів відповідно до таблиці 2

Колір у таблиці означає маркування вкладки, нанесене на його торець.

Колір маркування відповідає певному класу вкладиша, який необхідно встановлювати залежно від класу діаметра шатунних шийок та класу діаметра отворів у нижніх головках шатунів.

У верхній частині таблиці вказані класи діаметрів отворів у нижніх головках шатунів, у лівій частині – класи діаметрів шатунних шийок колінчастого валу.

Скорочення, наведені в таблиці:

 • UPR – вкладка, що встановлюється в шатун;
 • LWR – вкладка, що встановлюється в кришку шатуна.

Встановлюємо на поршні поршневі кільця

Нижнє компресійне кільце встановлюємо скребком вниз

Орієнтація замків поршневих кілець: 1, 5 - розташування замків маслознімних кілець; 2 - вісь поршневого пальця; верхнього компресійного кільця

Орієнтація замків поршневих кілець показана на малюнку

Встановлюємо в шатун з отвором врівень з площиною роз'єму, як показано на малюнку

Зрушуємо вкладку з протилежного боку до вирівнювання з площиною роз'єму

Встановлення вкладок у шатуни та кришки шатунів

Регулюємо положення вкладиша так, щоб отвір у вкладиші повністю збігався з отвором у шатуні і відстань від бічних поверхонь шатуна до вкладиша з кожного боку була однаковою

Повторюємо цю операцію зі встановлення вкладишів для інших шатунів

Встановлюємо в кришку шатуна вкладиш без отвору врівень з площиною роз'єму, як показано на малюнку.

Зрушуємо вкладку з протилежного боку до вирівнювання з площиною роз'єму

Регулюємо положення вкладки, щоб відстань від бічних поверхонь кришки до вкладки з кожного боку була однаковою

Повторюємо операції зі встановлення вкладок для інших кришок

Змащуємо моторним маслом циліндри, вкладиші, спідниці поршнів, шатунні шийки колінчастого валу

Встановлення поршня: 1 - поршень, 2 - пристрій для встановлення поршня

Встановлюємо на поршень 1, малюнок, пристосування 2 так, щоб спідниця поршня виступала із пристосування приблизно на 1 см

Стискаємо поршневі кільця та встановлюємо поршень у зборі з шатуном у циліндр, відповідно до маркування.

Мітка на днище поршня має бути звернена у бік приводу ГРМ.

Повторюємо операції для решти трьох поршнів.

Встановлюємо кришки шатунів відповідно до маркування.

Маркування на кришці та на шатуні має відповідати номеру циліндра.

Встановлюємо та закручуємо нові болти кріплення кришок шатунів.

Виконати затягування болтів кріплення кришок корінних підшипників у два прийоми (головка змінна 11, комір, подовжувач, ключ моментний, головка вимірювання кута повороту):

 • - затягнути болти моментом затягування 19...20 Нм (1,9...2,0 кгс.м);
 • - довернути болти на кут 60º…65º.

Встановити в блок циліндрів нове кільце ущільнювача підсилювача блоку циліндрів і два центруючі штифти.

Виступ штифтів з блоку циліндрів – 9…11 мм

Схема нанесення герметика на площину роз'єму підсилювача блоку циліндрів

Нанести валик герметика діаметром 4...5 мм, малюнок 6, на площину роз'єму підсилювача блоку циліндрів з блоком циліндрів на відстані 6,5 мм від внутрішнього краю підсилювача (герметик силіконовий ТВ 1217 L, норма витрати - 14 г).

Увага! Час відкритої витримки герметика трохи більше 5 хв.

Встановити підсилювач блоку циліндрів на блок циліндрів та закріпити десятьма болтами в порядку, зазначеному на малюнку 7

Порядок затягування болтів кріплення підсилювача блоку циліндрів

Момент затягування болтів – 21,0…29,0 Н.м (2,1…2,9 кгс.м)

Видалити залишки герметика, що виступив

Нанести валик герметика діаметром 4…5 мм, малюнок 8, на площину роз'єму кришки масляного картера з підсилювачем блоку циліндрів на відстані 6,5 мм від внутрішньоного краю підсилювача (герметик силіконовий ТВ1217 L, норма витрати – 8 г).

Схема нанесення герметика на площину гнізда кришки масляного картера

Увага! Час відкритої витримки герметика трохи більше 5 хв.

Після цього встановлюємо зібрану головку циліндрів, як зазначено у статті «Розбірка та ремонт головки циліндрів двигуна H4M»

Встановити на двигун масляний насос із кільцями у зборі та закріпити трьома болтами.

Порядок затягування болтів кріплення кришки масляного картера

Момент затягування болтів кріплення масляного насоса – 21…29 Нм (2,1…2,9 кгс.м)

Встановити на двигун водяний насос із новою прокладкою та загорнути та затягнути чотири болти кріплення.

Момент затягування болтів кріплення водяного насоса – 21...29 Нм (2,1...2,9 кгс.м) (головка змінна 10, комір, подовжувач, ключ моментний).

Встановити на водяний насос шків приводу, загорнути та затягнути три болта кріплення шківа водяного насоса, утримуючи шків викруткою.

Момент затягування болтів кріплення шківа водяного насоса – 7,0…7,5 Нм (0,70…0,75 кгс.м) (викрутка плоска, головка змінна 10, комір, ключ моментний).

Змастити робочу кромку заднього сальника колінчастого валу моторним маслом і встановити сальник та фланець колінчастого валу

Установка напрямної втулки пристосування для встановлення заднього сальника колінчастого валу: 1 - напрямна втулка, 2 - штифт колінчастого валу, 3 - болт кріплення маховика

Встановити напрямну втулку 9, малюнок, пристрої для встановлення заднього сальника на колінчастий вал, сумісивши отвір у втулці зі штифтом 2 (пристосування 7711381919).

Закріпити втулку на колінчастому валу за допомогою двох болтів 3 кріплення маховика (головка змінна TORX E20, комір)

Запресування заднього сальника колінчастого валу: 1 - кришка пристрою для встановлення заднього сальника колінчастого валу, 2 - шайба, 3 - гайка

Встановити на направляючу втулку кришку 1, малюнок 10, пристосування, шайбу 2 та гайку 3.

Нанести на посадкову поверхню сальника мильний розчин і запресувати сальник у блок циліндрів, обертаючи гайку до зіткнення кришки 1 з блоком циліндрів (змінна головка 17, вороток).

Зняти пристрій для встановлення сальника з колінчастого валу.

Встановити на двигун відвідний патрубок охолоджуючої рідини з новою прокладкою та закріпити сімома болтами.

Момент затягування болтів кріплення патрубка – 21…29 Нм (2,1…2,9 кгс.м)

Загорнути в патрубок датчик температури охолоджуючої рідини.

Момент затягування датчика температури охолоджуючої рідини – 25…35 Нм (2,5…3,5 кгс.м)

Порядок затягування болтів кріплення маховика

Встановити маховик на колінчастий вал і загорнути нові болти кріплення маховика (змінна головка TORX E20, вороток).

Встановити на двигун фіксатор маховика та затягнути болти кріплення маховика у послідовності, вказаній на малюнку.

Момент затягування болтів – 103…112 Нм (10,3…11,2 кгс.м)

Зняти фіксатор маховика.

Завернути в головку циліндрів новий масляний фільтр фазорегулятора із шайбою.

Момент затягування фільтра – 36,0…43,0 Нм (3,6…4,3 кгс.м) (змінна головка 8 під внутрішній шестигранник, комір і подовжувач, ключ моментний).

Змастити кільце ущільнювача електромагнітного клапана фазорегулятора моторним маслом, встановити клапан в головку циліндрів і закріпити болтом.

Момент затягування болта кріплення клапана – 8,0…12,0 Нм (0,8…1,2 кгс.м)

Встановити в блок циліндрів клапан термостата, при цьому мітка на клапані повинна бути звернена назовні та розташовуватися вгорі по вертикальній осі.

Встановити дахівку термостата і закріпити її двома болтами. Момент затягування болтів кріплення кришки термостата – 16…17 Нм (1,6…1,7 кгс.м)

Встановити кліпсу кріплення трубки вказівника рівня масла.

Змастити кільце ущільнювача трубки покажчика рівня масла і встановити трубку в блок циліндрів

Зафіксувати трубку на кришці термостата.

Встановити курсор рівня масла.

Змастити кільце ущільнювача масляного фільтра, загорнути масляний фільтр до дотику кільцем ущільнювача блоку циліндрів і довернути фільтр зусиллям рук на ¾ оберту

Нанести на різьбову частину датчика тиску масла герметик, загорнути датчик у блок циліндрів.

Момент затягування датчика – 12…17 Нм (1,2…1,7 кгс.м)

Встановити на блок циліндрів датчик детонації та закріпити болтом.

При цьому роз'єм датчика повинен бути спрямований у бік маховика.

Момент затягування болта кріплення датчика – 20…25 Нм (2,0…2,5 кгс.м) (головка змінна 10, комір, подовжувач, ключ моментний).

Змастити моторним маслом кільце ущільнювача датчика положення колінчастого валу, встановити датчик на двигун і закріпити болтом.

Момент затягування болта кріплення датчика положення колінчастого валу – 6,0…8,0 Нм (0,6…0,8 кгс.м)

Встановити на колінчастий вал шпонку та зірочку приводу ГРМ (молоток).

Встановити зірочку масляного насоса на вал масляного насоса, загорнути та затягнути гайку кріплення зірочки.

Момент затягування гайки кріплення зірочки масляного насоса – 21…29 Нм (2,1…2,9 кгс.м) (ключ кільцевий гайковий 10, головка змінна TORX Е8, вороток, вставка змінна 10, ключ моментний).

Встановити на зірочки приводу ГРМ та масляного насоса новий ланцюг приводу масляного насоса.

Встановити на напрямний штифт новий натягувач 1, малюнок 14, ланцюга приводу масляного насоса і завести вусик пружини 2 натягувача в отвір на блоці циліндрів.

Змастити опорні поверхні розподільних валів і встановити в головку циліндрів розподільні вали.

Розподільний вал з масляними каналами на фланці встановлювати з боку впуску

Змастити шийки розподільних валів, встановити кришки розподільчих валів та болти кріплення кришок впуску

Порядок затягування болтів кріплення кришок підшипників розподільчих валів

Загорнути та затягнути болти кріплення кришок у послідовності, вказаній на малюнку 11.

Затяжку болтів кріплення кришок підшипників розподільчих валів виконувати у два прийоми:

 • - затягнути болти моментом затягування 5,0 Нм;
 • - затягнути болти моментом затягування 9,0…11,0 Нм.

Повернути розподільні вали так, щоб штифти встановлені у верхньому положенні (ключ гайковий 22).

Повернути колінчастий вал шпонкою у верхнє положення.

Перевірка положення ланок ланцюга: 1 - ланки ланцюга, 2 - мітки на зірочці колінчастого валу, на зірочці розподільного валу та на фазорегуляторі

Встановити новий ланцюг приводу ГРМ на фазорегулятор так, щоб мітка 2, малюнок 12, фазорегулятора розташовувалась посередині помаранчевої ланки 1 ланцюга.

Встановити фазорегулятор із ланцюгом на впускний розподільчий вал та закріпити болтом.

Болт остаточно не затягувати (ключ гайковий 22, змінна головка 13, комір і подовжувач).

Увага! При установці фазорегулятора обов'язково поєднати установчий отвір на маточині фазорегулятора, розташоване між двома масляними каналами з настановним штифтом на розподільчому валу.

Увага! Після встановлення фазорегулятора із запасних частин видалити з нього транспортувальний штифт.

Встановити ланцюг на зірочку розподільного валу так, щоб мітка 2, малюнок, зірочки розташовувалася посередині помаранчевої ланки 1 ланцюга.

Встановити зірочку на випускний розподільний вал, поєднавши установчий отвір зі штифтом та закріпити болтом. Болт остаточно не затягувати

Встановити ланцюг приводу ГРМ на зірочку колінчастого валу так, щоб мітка 2, малюнок 12, розташовувалася посередині жовтої ланки 2 ланцюга.

Встановити на двигун фіксатор маховика та заблокувати маховик.

Встановити на двигун новий заспокоювач ланцюга та закріпити двома болтами. Момент затягування болтів кріплення заспокоювача – 21…29 Нм (2,1…2,9 кгс.м)

Встановити на напрямний штифт у блоці циліндрів новий черевик натягувача ланцюга.

Встановити на двигун новий натягувач ланцюга та закріпити двома болтами. Момент затягування болтів кріплення натягувача ланцюга – 8,0…12,0 Н.м (0,8…1,2 кгс.м).

Витягнути з корпусу натягувача транспортувальний штифт (головка змінна 8, комір, ключ моментний, плоскогубці).

Затягнути болти кріплення фазорегулятора та зірочки розподільчих валів.

Момент затягування болтів кріплення – 74…83 Нм (7,4…8,3 кгс.м)

Зняти з двигуна фіксатор маховика.

Завернути в колінчастий вал болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів, повернути колінчастий вал на один оборот за годинниковою стрілкою і перевірити збіг міток на ланцюзі з мітками на зірочках та на фазорегуляторі.

При розбіжності міток повторити операції з встановлення ланцюга (головка змінна 19, вороток).

Перевірка зазорів клапанів

Перевірити зазори в механізмі приводу клапанів, повертаючи колінчастий вал так, щоб кулачок розподільного валу, що перевірявся, був направлений вгору, як показано на малюнку.

Припустимий зазор повинен бути: для впускних клапанів – 0,26…0,34 мм, для випускних клапанів – 0,29…0,37 мм.

При відхиленні зазору від зазначеної величини, зняти розподільні вали та замінити відповідні штовхачі.

Маркування штовхача: 1 - місце маркування

Залежно від товщини штовхачі постачаються в запасні частини кількох класів.

Таблиця – Класифікація штовхачів

№ пп.

Іден-ний

номер

Товщина,

мм

1

300

3,00

2

302

3,02

3

304

3,04

4

306

3,06

5

308

3,08

6

310

3,10

7

312

3,12

8

314

3,14

9

316

3,16

10

318

3,18

11

320

3,20

12

322

3,22

13

324

3,24

14

326

3,26

15

328

3,28

16

330

3,30

17

332

3,32

18

334

3,34

19

336

3,36

20

338

3,38

21

340

3,40

22

342

3,42

23

344

3,44

24

346

3,46

25

348

3,48

26

350

3,50

Класифікацію штовхачів наведено в таблиці.

Клас штовхача вказаний на внутрішній поверхні штовхача, малюнок.

Після заміни штовхачів встановити розподільні вали та механізм приводу ГРМ, згідно з наведеною вище процедурою.

Нанести дві смужки герметика по лінії роз'єму блоку циліндрів із головкою циліндрів та дві смужки герметика по лінії роз'єму блоку циліндрів із підсилювачем блоку циліндрів з боку приводу ГРМ

Встановити на двигун штифти, що центрують, кришки приводу ГРМ. Виступання штифтів над поверхнею привалки – 10±0,5мм

Схема нанесення герметика на поверхню кришки приводу ГРМ

Нанести герметик на поверхню кришки приводу ГРМ, що сполучається з блоком циліндрів, як показано на малюнку, валиком діаметром 3,5 мм (герметик ТВ 1217L, норма витрати – 14 г).

Порядок затягування болтів кріплення кришки приводу ГРМ

Встановити кришку та закріпити болтами в наступному порядку (головки змінні 8, 10, 13, комір, моменти моментні):

 • - заздалегідь затягнути болти 3, 2, 8 і 7, малюнок 14. Момент затягування болтів – 8,0 Н.м (0,8 кгс.м);
 • - остаточно затягнути болти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9 та 10. Моменти затягування:
 • - болта 1 – 5…8 Н.м (0,5…0,8 кгс.м);
 • - болтів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10 – 21…29 Н.м (2,1…2,9 кгс.м);
 • - болтів 11, 12, 13, 14 та 15 – 47…63 Н.м (4,7…6,3 кгс.м).

Встановити новий передній сальник колінчастого валу на оправлення (оправлення 77 11 381 918 для встановлення переднього сальника колінчастого валу).

Установка переднього сальника колінчастого валу: 1 - оправлення 77.11.381.918; 2 - болт кріплення приводу допоміжних агрегатів

Нанести на посадкову поверхню сальника мильний розчин, встановити оправку 1, малюнок, із сальником на колінчастий вал, загорнути болт 2 кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів до зіткнення оправки з кришкою приводу ГРМ (головка змінна 19, вороток).

Відвернути болт і зняти оправку.

Запресувати в головку циліндрів два центруючі штифти кришки головки циліндрів.

Виступ штифтів над поверхнею привалки головки циліндрів 7+1 мм

Встановити нову прокладку на кришку головки циліндрів.

Нанести дві смужки герметика довжиною 20 мм у місці сполучення головки циліндрів з кришкою приводу ГРМ у верхній частині (герметик ТВ 1217L, норма витрати – 3 г).

Порядок затягування болтів кріплення кришки головки циліндрів

Встановити кришку головки циліндрів із прокладкою на головку циліндрів, болти кріплення кришки та затягнути болти у порядку, зазначеному на малюнку 15.

Момент затягування болтів кріплення кришки головки циліндрів – 8,0…12,0 Нм (0,8…1,2 кгс.м)

Встановити в кришку головки циліндром датчик фаз і закріпити болтом.

Момент затягування болта кріплення датчика фаз – 9,0…12,0 Нм (0,9…1,2 кгс.м)

Загорнути свічки запалювання. Момент затягування свічок запалювання – 21,0…27,0 Нм (2,1…2,7 кгс.м)

Встановити котушки запалювання та закріпити болтами на кришці головки циліндрів.

Момент затягування болтів кріплення котушок запалювання – 9,0…12,0 Нм (0,9…1,2 кгс.м)

Встановити на двигун паливну рампу з форсунками в зборі та закріпити двома болтами.

Момент затягування болтів кріплення паливної рампи – 21,0…29,0 Нм (2,1…2,9 кгс.м)

Приєднати штекерні колодки джгута проводів форсунок до форсунок.

Встановити екран захисний паливний рампи і закріпити його двома болтами до кришки головки циліндрів та двома болтами до паливної рампи.

Момент затягування болтів кріплення екрану до кришки головки циліндрів – 21,0…29,0 Нм (2,1…2,9 кгс.м), момент затягування болтів кріплення екрану до паливної рампи – 10,0…13 ,0 Нм (1,0…1,3 кгс.м)

Встановити на двигун кронштейн кріплення джгута проводів та закріпити болтом до кришки головки циліндрів.

Момент затягування болта кріплення кронштейна – 8,0…12,0 Нм. (0,8…1,2 кгс.м) (головка змінна 8, комір, ключ моментний).

Приєднати штекерні колодки джгута проводів до котушок запалювання та закріпити джгут на кришці головки циліндрів та на кронштейні.

Встановити на двигун модуль впуску з новими прокладками та закріпити болтами на головці циліндрів та на кришці головки циліндрів.

Момент затягування болтів кріплення модуля впуску – 7…15 Нм (0,7…1,5 кгс.м)

Встановити трубку вентиляції картерних газів та закріпити хомутами

Встановити шланги підігріву дросельного патрубка та закріпить хомутами

Встановити на двигун фіксатор маховика та заблокувати маховик

Змастити моторним маслом посадкову поверхню шківа приводу допоміжних агрегатів під сальник, встановити шків на колінчастий вал і закріпити новим болтом.

Момент затягування болта кріплення шківа – 30,0…40,0 Нм. (3,0 ... 4,0) кгс.м. Після затягування довернути болт на кут 60º…66º

Зняти фіксатор маховика.

Встановити на двигун кронштейн допоміжних агрегатів та закріпити чотирма болтами.

Момент затягування болтів кріплення кронштейна – 21,0…29,0 Нм (2,1…2,9 кгс.м)

Встановити на випускний колектор екран нижній термозахисний і закріпити болтами.

Момент затягування болтів кріплення екрану – 10,0…13,0 Нм (1,0…1,3 кгс.м) (головка змінна 10, комір і подовжувач, ключ моментний).

Встановити на двигун нову прокладку випускного колектора, колектор та закріпити гайками.

Момент затягування гайок кріплення випускного колектора – 30,0…40,0 Нм (3,0…4,0 кгс.м)

Загорнути у випускний колектор датчик кисню. Момент затягування датчика кисню – 38…50 Нм (3,8…5,0 кгс.м)

Встановити на випускний колектор екран термозахисний верхній та закріпити болтами.

Момент затягування болтів кріплення екрану – 10,0…13,0 Нм (1,0…1,3 кгс.м) (головка змінна 10, комір і подовжувач, ключ моментний).

Встановити генератор на кронштейн допоміжних агрегатів та закріпити за допомогою двох болтів.

Момент затягування болтів кріплення генератора – 21,0-29,0 Нм (2,1-2,9 кгс.м)

Встановити компресор кондиціонера на кронштейн допоміжних агрегатів та закріпити за допомогою трьох болтів.

Момент затягування болтів кріплення компресора – 21,0-29,0 Нм (2,1-2,9 кгс.м) (головка змінна 10, комір і подовжувач, ключ моментний).

Встановити на двигун ремінь приводу допоміжних агрегатів (пристосування 67.7834-9703 для встановлення еластичного ременя).

Встановити вирву на маслозаливну горловину.

Залити в двигун олію в кількості 4,7 л

Встановити кришку маслозаливної горловини.