Цилиндр блогын бөлшектеу "цилиндр блогын бөлшектеу" мақаласында қарастырылды.

Цилиндр блогын бөлшектегеннен кейін цилиндр блогын, иінді білік пен поршень тобын одан әрі пайдалану мүмкіндігін анықтау қажет.

Цилиндр блогын тексеру

Цилиндр блогының қону бетінің тегістігі 0,03 мм-ден аспайды, тегістеуге жол берілмейді.

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

Тексеру 1-суреттегі схемаға сәйкес жүргізілуі керек.

Цилиндр диаметрін анықтау

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

X тесіктердің осінен (1) цилиндр блогының қону бетіне дейінгі қашықтық цилиндр диаметрінің тобын анықтайды (толығырақ кестені қараңыз).

Белгі (2) № 1 цилиндрге сәйкес келеді, ал белгі (3) № 4 цилиндрге сәйкес келеді (суретті қараңыз. 2).

Цилиндр диаметрлері

Положение

отверстий, мм

Метка

размерной

группы

Диаметр

цилиндров,

мм

Х=17

А

От 79,500 до 79,510

Х=27

В

От 79,510 до 79,520

Х=37

С

От 79,520 до 79,530

Негізгі мойынтіректер тіректерінің диаметрлері

Цилиндр блогындағы негізгі мойынтіректер тіректерінің диаметрлерінің мөлшері 2-кестеде келтірілген. Негізгі мойынтіректердің кірістірулерінің мөлшері 3-кестеде келтірілген.

Цилиндр блогындағы негізгі мойынтіректер тіректері саңылауларының диаметрлері

Положение

отверстия 2 и 3, мм

Метка

класса

Диаметр опор

коленчатого вала

Х1, мм

Х2=17

1

От 51,936 до 51,942

Х2=27

2

От 51,942 до 51,949

Негізгі мойынтіректердің өлшемдері

Группа

по диаметру

отверстий

в блоке

Размерные группы по диаметру коренных шеек и толщина вкладышей, мм

A или D

B или  E

C или  F

1

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C1=1,946­—1,952

Черная метка

C1=1,943­—1,949

2

Красная метка

C4=1,953­—1,959

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C2=1,946­—1,952

Тексеру алдында иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарын ұшақтың бүйірінен №1 қақпақты орнату керек.

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

Осыдан кейін, иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарын бекіту болттарын 3-суретте көрсетілген ретпен қатайтыңыз.

Біз өлшейміз, диаметрлерді және иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарын алып тастаймыз.

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

Иінді білік тіректерінің диаметрлері (X1 сурет 4) май сүзгісінің үстіндегі аймақта бұрғылау арқылы белгіленеді (сурет.4 (В) көрсеткі бойынша).

Цилиндрлер блогының қону бетіне қатысты тесіктердің орналасуы (X2) иінді білік тіректерінің диаметрін анықтайды.

Иінді білік цилиндр блогында бес тіректе орналасқан. Осьтік саңылауды реттейтін тірек жартылай сақиналар №3 тірекке орнатылады.

Иінді біліктің рұқсат етілген параметрлері:

Жаңа тірек жартылай сақиналары бар иінді біліктің осьтік люфті-0,045-0,252 мм;

Жұмыс істеп тұрған жартылай сақиналардағы иінді біліктің осьтік люфті-0,027-0,054 ММ.

Иінді біліктің негізгі мойындары мен мойынтіректер арасындағы диаметрлік алшақтық, мм – 0,027 – 0,054 ММ.

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

Иінді білік мойындарының диаметрін 5-суретте өлшеу.

Негізгі мойындардың диаметрі бойынша өлшемді топтар

Группа

Диаметр коренных

шеек, мм

A/D

От 47,990 до 47,997

B/E

От 47,997 до 48,003

C/F

От 48,003 до 48,010

Байланыстырушы шыбықтың диаметрі бойынша өлшемді топтар:

Группа

Х3, мм

Группа

Х3, мм

A

43,960

O

43,971

B

43,961

P

43,972

C

43,962

R

43,973

D

43,963

S

43,974

E

43,964

T

43,975

F

43,965

U

43,976

G

43,966

V

43,977

H

43,967

W

43,978

J

43,968

Y

43,979

K

43,969

Z

43,980

L

43,970

 

 

Өлшеу кезінде мойын периметрі бойынша ең аз диаметр нәтижеге алынады.

Иінді біліктің таңбалануы

Дефектация блока цилиндров двигателя К4М

Зауыттық таңбалаудың орналасуы және таңбалау туралы ақпарат 6-суретте.

Тегтер келесі ақпаратты қамтиды:

1-негізгі мойындардың диаметрі бойынша өлшемді топтар;

2-ұшқыш жағынан № 1 тамыр мойынының диаметрі бойынша өлшемді топтар;

№ 5 тамыр мойынының диаметрі бойынша 3 өлшемді топтар;

Байланыстырушы шыбықтың диаметрі бойынша 4 өлшемді топтар;

Шыбынның бүйіріндегі № 1 байланыстырушы өзек мойнының диаметрі бойынша 5 өлшемді топтар.