Цилиндр блогын бөлшектеу «Цилиндр блогын бөлшектеу» мақаласында талқыланды.

Цилиндрлер блогын бөлшектегеннен кейін цилиндрлер блогын, иінді білікті және поршеньдік топты одан әрі пайдалану мүмкіндігін анықтау қажет.

Цилиндрлер блогын тексеру

Цилиндрлер блогының отыратын бетінің тегіс еместігіне 0,03 мм-ден аспауға рұқсат етіледі.

Тегістеуге жол берілмейді.

Цилиндр қақпағының отыру бетінің жағдайын тексеру схемасы

Тексеру 1-суреттегі схемаға сәйкес жүргізілуі керек.

Цилиндрдің диаметрін анықтау

Цилиндрлердің диаметрін анықтау (қозғалтқыштар 1.4 және 1.6): 1 - саңылаулар, 2 - No 1 цилиндрге сәйкес белгі; 3 - No 4 цилиндрге сәйкес келетін жапсырма

Саңылаулар осінен (1) цилиндрлер блогының отыру бетіне дейінгі Х арақашықтық цилиндр диаметрлерінің тобын анықтайды (толығырақ кестені қараңыз).

(2) белгісі №1 цилиндрге, ал (3) белгісі №4 цилиндрге сәйкес келеді (2-суретті қараңыз).

Тексерер алдында иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарын маховик жағында No1 қақпақты орнату арқылы орнату керек.

Негізгі мойынтірек қақпағының болттарын қатайту реті

Осыдан кейін иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарының болттарын 3-суретте көрсетілген тәртіппен бұраңыз.

Біз диаметрлерді өлшеп, иінді біліктің негізгі мойынтіректерінің қақпақтарын алып тастаймыз.

А – иінді біліктің мойынтіректерінің диаметрін анықтау, В – иінді біліктің мойынтіректерінің диаметрін белгілеу.

Иінді біліктің мойынтіректерінің диаметрлері (X1 сурет 4) май сүзгісінің үстіндегі аймақта бұрғылау арқылы белгіленеді (4-сурет (В) көрсеткі бағыты бойынша).

Тесіктердің цилиндрлер блогының отыру бетіне қатысты орналасуы (X2) иінді біліктің мойынтіректерінің диаметрін анықтайды.

Иінді білік цилиндрлер блогында бес мойынтіректе орналасқан.

No3 тірекке осьтік саңылауды реттейтін итергіш жартылай сақиналар орнатылған.

Иінді біліктің рұқсат етілген параметрлері:

Жаңа тартқыш жартылай сақиналары бар иінді біліктің осьтік ойысы - 0,045 - 0,252 мм;

Кірістірілген жартылай сақиналары бар иінді біліктің осьтік ойысы - 0,027 - 0,054 мм.

Иінді біліктің және мойынтіректердің негізгі журналдары арасындағы диаметрлік саңылау, мм - 0,027 - 0,054 мм.

Күріш. 5. А – иінді біліктің негізгі ілгектерінің диаметрін өлшеу, В – шатундардың диаметрін өлшеу.

5 - суреттегі иінді біліктің ілмектерінің диаметрлерін өлшеу.

Цилиндр диаметрлері

Позиция

тесіктер, мм

Заттаңба

өлшемді

топтар

Диаметрі

цилиндрлер,

мм

Х=17

А

От 79,500 до 79,510

Х=27

В

От 79,510 до 79,520

Х=37

С

От 79,520 до 79,530

Негізгі мойынтіректердің диаметрлері

Цилиндрлер блогындағы негізгі тірек тіректерінің диаметрлерінің өлшемі 2-кестеде. Негізгі мойынтіректердің қабықшаларының өлшемдері 3-кестеде келтірілген.

Цилиндрлер блогындағы радикалды мойынтіректердің тіректерінің саңылауларының диаметрлері

Позиция

саңылаулар 2 және 3, мм

Заттаңба

сынып

Қолдау диаметрі

иінді білік

X1, мм

Х2=17

1

От 51,936 до 51,942

Х2=27

2

От 51,942 до 51,949

Мойынтіректердің негізгі қабықтарының өлшемдері

Топ

диаметрі бойынша

тесіктер

блокта

Негізгі журналдардың диаметрі

мен төсеніштердің қалыңдығына сәйкес өлшем топтары, мм

A или D

B или  E

C или  F

1

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C1=1,946­—1,952

Черная метка

C1=1,943­—1,949

2

Красная метка

C4=1,953­—1,959

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C2=1,946­—1,952

Негізгі журналдардың диаметріне сәйкес өлшем топтары

Топ

Тамыр диаметрі

мойындар, мм

A/D

От 47,990 до 47,997

B/E

От 47,997 до 48,003

C/F

От 48,003 до 48,010

Шатундық журналдардың диаметрі бойынша өлшем топтары:

Топ

Х3, мм

Топ

Х3, мм

A

43,960

O

43,971

B

43,961

P

43,972

C

43,962

R

43,973

D

43,963

S

43,974

E

43,964

T

43,975

F

43,965

U

43,976

G

43,966

V

43,977

H

43,967

W

43,978

J

43,968

Y

43,979

K

43,969

Z

43,980

L

43,970

 

 

Өлшеу кезінде мойынның периметрі бойынша ең төменгі диаметр нәтиже ретінде алынады.

Иінді білікті таңбалау

күріш. 6. А – иінді білікті таңбалаудың бірінші жолы, В – таңбалаудың екінші жолы, С – таңбалаудың үшінші жолы.

Зауыттық таңбалау және таңбалау ақпаратының орналасуы 6-суретте.

Тегтер келесі ақпаратты қамтиды:

1 - түбір мойындарының диаметрі бойынша өлшем топтары;
2 - маховик жағынан No1 негізгі журналдың диаметрі бойынша өлшем топтары;
3 - маховик жағынан No5 негізгі журналдың диаметрі бойынша өлшем топтары;
4 - шатун журналдарының диаметрі бойынша өлшем топтары;
5 - маховик жағынан шатун журналының No1 диаметрі бойынша өлшем топтары.