Система електронного керування дизелем дозволяє знизити витрату палива та викиди токсичних компонентів з відпрацьованими газами (ОГ), підвищити якість регулювання (точність, плавність та швидкодію) та стабільність частоти обертання холостого ходу, зменшити жорсткість робочого процесу дизельного двигуна.

Електронна система керування дизельним двигуном складається з датчиків та вимикачів, електронного блоку керування та виконавчих пристроїв, що безпосередньо впливають на системи двигуна.

Укомплектованість системи керування двигуном датчиками та виконавчими пристроями залежить від норми токсичності, якій відповідає двигун (наприклад, Євро-3 або Євро-4), комплектації автомобіля, призначення автомобіля.

Інформація про режим роботи та стан двигуна надходить у систему керування від датчиків, які перетворюють контрольовані (вимірювані) параметри двигуна в електричні сигнали, зручні для обробки та передачі в електронній системі керування.

Сигнали від датчиків надходять до електронного блоку управління, який, обробивши за заданими алгоритмами отриману інформацію, видає керуючі сигнали виконавчим пристроям на основі запитів водія та закладеної програми.

Алгоритми управління, що реалізуються мікропроцесором електронного блоку, на кожному режимі роботи двигуна виробляють оптимальне (найкраще) по витраті палива та нормам токсичності поєднання параметрів упорскування палива (циклової подачі та кута випередження упорскування) та повітряного заряду (тиску наддуву та ступеня рециркуляції відпрацьовування)

Електронний блок керування виконує такі операції, як керування цикловою подачею палива, тиском палива в акумуляторі, керування кутом випередження упорскування, керування холостим ходом, функцією круїз-контролю, керування елементами підсистем зниження токсичності вихлопу.

Для спрощення пошуку несправностей в електронний блок керування вбудована функція самодіагностики, яка контролює безліч параметрів роботи як власне двигуна, так і всіх елементів системи керування, та при визначенні несправності повідомляє про це водія включенням індикаторів несправності на панелі приладів.

Система самодіагностики

Для включення режиму діагностики необхідно встановити ключ замку запалювання в положення «I» та увімкнути вимикач перевірки.

У цьому режимі загоряються червоні та жовті індикатори, за відсутності відмов вони неактивні. За наявності активної відмови червоний індикатор блимає.

Система діагностики контролює чотири параметри двигуна: рівень охолоджувальної рідини, температуру охолоджуючої рідини, тиск олії та температуру повітря на всмоктувальному колекторі та дефорсує двигун у разі виходу за межі допустимого діапазону одного або кількох із згаданих параметрів.

Система захисту двигуна може додавати функцію дефорсування до крутного моменту, частоти обертання двигуна та можливу зупинку двигуна в прогресуючому порядку.

ЕБУ зберігає в пам'яті, дані щодо часу виникнення подій, часу тривалості роботи, екстремальних значень тиску та температури при виявленні ЕБУ аномальних умов роботи.

Докладні відомості про перелік даних відображаються за допомогою інструментальних засобів програмування.

Вимикач діагностичної перевірки призначений для включення та вимикання режиму діагностики, що проводиться на борту автобуса.

При включенні режиму діагностики лампою зупинки (STOP) та лампою попереджувальної сигналізації (ДВС) будуть висвічуватись всі активні коди несправностей.

Перемикач діагностики та збільшення/зменшення прирощень холостого ходу при малій кількості обертів - це двофункціональний двопозиційний перемикач без фіксації положення, після включення режиму діагностики дозволяє здійснювати переміщення за переліком кодів несправностей.

Також перемикач використовується при регулюванні швидкості холостого ходу на малій кількості обертів.

Встановлена за замовчуванням довжина кроку переміщення становить 25 об/хв у режимі здійснення позитивних та негативних збільшень до швидкості холостого ходу при малій кількості обертів.

Мал. 1. Щиток приладів (автобус ПАЗ-4234-05):
1 - червоний індикатор "аварійний стан двигуна", рух заборонено до усунення причини; 2 - зелений індикатор "очікування запуску двигуна", двигун можна запускати тільки після вимкнення індикатора; 3 -жовтий індикатор "діагностика двигуна", виявлена несправність; 4 - перемикач діагностики двигуна, що дозволяє здійснювати переміщення за переліком кодів несправностей;5 - вимикач діагностичної перевірки двигуна, призначений для включення та вимикання бортової діагностики

У системі застосовуються чотири індикаторні лампи: лампа зупинки, лампа попереджувальної сигналізації, лампа технічного обслуговування та лампи очікування пуску.

Коли клавішний перемикач встановлюється в положення «1» (“ввімкнення приладів електрообладнання”), індикаторні лампи загоряються, і приблизно через дві секунди вони гаснуть, одна за одною – таким способом відбувається підтвердження того, що лампи перебувають у робочому стані та що вони правильно підключені.

У разі виникнення високої температури охолоджувальної рідини, високої температури повітря на впускному колекторі, низького тиску масла або низького рівня охолоджуючої рідини загоряється і починає блимати через деякий час індикатор.

Цей режим миготіння попереджає про те, що стан триває протягом деякого часу і подальший стан тиску або температури погіршився і двигун близький до стану зупинки (можлива зупинка двигуна ЕБУ).

Попереджувальний індикатор (ДВС) попереджає про виявлення несправності та сигналізує про початок висвічування кодів під час проведення бортової діагностики.

Увімкнення лампи повідомляє про несправність двигуна, при цьому транспортний засіб залишається в робочому стані (ситуація не є аварійною).

Необхідне обслуговування транспортного засобу для усунення відмови.

Індикатор зупинки (STOP) сигналізує про несправність однієї з основних систем.

Під час виконання бортової діагностики миготіння цієї лампи відповідає кодам несправностей, виявлених за допомогою ЕБУ.

Увімкнення лампи попереджає про серйозну несправність.

У цьому випадку двигун автобуса повинен бути вимкнений якнайшвидше, наскільки це дозволяють вимоги безпеки.

Індикатор техобслуговування (КЛЮЧ) служить для оповіщення про необхідність техобслуговування та попередження водія про те, що стан рідин у двигуні знаходиться поза допустимими межами.

Індикатор очікування запуску (START) попереджає водія, що для забезпечення належного запуску необхідно застосування засобів холодного запуску двигуна.

Висвітлення кодів несправності

Для висвічування кодів несправностей необхідно заглушити двигун, увімкнути замок запалювання в положення «I» та включити режим діагностики вимикачем діагностичної перевірки.

Якщо немає активних несправностей, лампа зупинки та попереджувальної сигналізації залишаються увімкненими, але не блимають. Але якщо коди активних несправностей є, то ЕБУ починає висвічувати коди несправностей.

Перед початком висвічування коду несправності включається лампа попереджувальної сигналізації, після її вимкнення ЕБУ робить показ (блимання) лампою зупинки числа коду активної несправності (короткі паузи показують закінчення знака).

Увімкнення нової лампи попереджувальної сигналізації означає початок показу (миготіння) лампою зупинки наступного числа коду активних несправностей (функція відокремлення наступного коду несправностей від попереднього).

ЕБУ продовжує виконувати висвічування коду несправності доти, доки користувач не використовує перемикач діагностики для перемикання коду несправності на наступний або попередній.

Система керування використовує три- та чотиризначні коди несправностей. Режим діагностики залишається активним доти, доки не буде вимкнено вимикач діагностики, або поки не буде увімкнено двигун.

До зовнішніх діагностичних засобів належать:

- INSITE: комп'ютерний сервісний інструмент на базі Windows для електронних двигунів Cummins.

Призначений для надання допомоги при виявленні та усуненні несправностей двигунів.

- Загальні сканери: модуль підтримує загальні сканери через громадські канали передачі даних J1587 та J1939 для CES 14601.

INSITE дає можливість користувачеві відтворювати на дисплеї як активні, так і неактивні коди несправностей, та прати з ЕБУ лише неактивні коди несправностей.

INSITE також забезпечує контроль двигуна та надає спеціальні засоби діагностичних тестів.

Канал передачі даних активізується під час встановлення ключа запалювання в положення «I» незалежно від того, працює двигун чи ні.

Канал передачі даних використовується з інструментальними засобами, пропонованими фірмою Cummins.

Діагностичні коди несправностей

Код

Умови появи коду

Результат

Можливе місце несправності

111

Внутрішня помилка ЕБУ

двигун може не запуститися

Електронний блок керування

115

датчики положення колінчастого та розподільчого валів - немає обох сигналів, дані відрізняються від заданих, переривчасті або невірні.

ЕБУ визначає основний та резервний сигнали датчіків положення, як підключені навпаки.

двигун може не запуститися

Перепутана проводка датчиків колінчастого та розподільчого валів

122

Замикання на живлення ланцюга датчика тиску наддуву

Зниження потужності двигуна

 • - Проведення та роз'єми.
 • - Замикання живлення.

123

Замикання на ланцюг низької напруги або обрив ланцюга датчика тиску наддуву

Зниження потужності двигуна

 • - Обрив або коротке замикання на масу сигнального ланцюга або датчика.
 • - Обрив або коротке замикання на масу ланцюга живлення.

131

Замикання на живлення ланцюга датчика положення педалі акселератора (канал №1)

Деяке зниження потужності двигуна. Режим «дістатись додому».

 • - Замикання на живлення або 5 В сигнального ланцюга датчика.
 • - Обрив заземлення датчика положення педалі акселератора.
 • - Замикання на живлення проводу датчика.

132

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика положення педалі акселератора (канал №1)

Деяке зниження потужності двигуна. Режим «дістатись додому».

- Коротке замикання на масу або

провід заземлення сигнального проводу датчика.

 • - датчик положення педалі акселератора.
 • - Обрив проводки або роз'єму.

133

Замикання на живлення ланцюга датчика положення акселератора дистанційного керування

Педаль акселератора дистанційного керування не працює. Встановлюється рівень відкриття педалі 0%.

 • - Замикання на живлення або 5 В сигнальному ланцюзі датчика положення акселератора дистанційного керування.
 • - Обрив дроту заземлення датчика.
 • - Замикання на живлення проводу датчика.
 • - датчик положення акселератора дистанційного керування.

134

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика положення акселератора дистанційного керування

Педаль акселератора дистанційного керування не працює. Встановлюється рівень відкриття педалі 0%.

 • - Коротке замикання на масу або дроти заземлення сигнального дроту датчика.
 • - датчик положення акселератора дистанційного керування.
 • - Обрив проводки або роз'єму.

135

Замикання живлення ланцюга датчика аварійного тиску масла

Не впливає на роботу. Немає захисту двигуна щодо тиску масла.

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Замикання живлення сигнального проводу.

141

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика аварійного тиску масла

Не впливає на роботу. Немає захисту двигуна щодо тиску масла

 • - Обрив сигнального дроту або коротке замикання на масу проводки двигуна або датчика.
 • - Обрив або коротке замикання на масу дроту.

143

тиск масла нижче нормального

Зниження потужності двигуна тиск олії

144

Замикання на живлення ланцюга датчика температури охолоджуючої рідини

Можливий білий дим.

Вентилятор залишається увімкненим, якщо керується ЕБУ.

Немає захисту двигуна за температури охолоджуючої рідини.

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Обрив сигнального дроту або коротке замикання живлення.

145

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика температури охолоджуючої рідини

Можливий білий дим.

Вентилятор залишається увімкненим, якщо керується ЕБУ.

Немає захисту двигуна за температури охолоджуючої рідини.

Температура охолоджуючої рідини

146

Температура охолоджуючої рідини вища за нормальну

Зниження потужності.

Можлива зупинка двигуна, якщо дозволена захисна зупинка.

Температура охолоджуючої рідини

151

Сигнал температури охолоджувальної рідини двигуна вказує на перевищення температури охолоджуючої рідини двигуна вище критичної межі захисту двигуна

Послідовне зниження потужності в залежності від часу ввімкнення аварійного сигналу.

Якщо дозволено захисну зупинку, двигун буде заглушено через 30 секунд після включення миготіння індикатора «STOP».

Температура охолоджуючої рідини

153

Замикання ланцюга датчика температури повітря у впускному колекторі

Можливий білий дим.

Вентилятор залишається увімкненим, якщо керується ЕБУ.

Немає захисту двигуна за температури повітря у впускному колекторі.

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Обрив сигнального дроту або коротке замикання живлення.

154

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика температури повітря у впускному колекторі

Можливий білий дим. Вентилятор залишається увімкненим, якщо керується ЕБУ.

Немає захисту двигуна за температури повітря у впускному колекторі.

 • - Замикання сигналівного дроту на масу.
 • - Сигнальний провід замкнений на масу.

155

Сигнал датчика температури повітря у впускному колекторі вказує на перевищення температури повітря вище критичної межі захисту двигуна

Послідовне зниження потужності в залежності від часу ввімкнення аварійного сигналу.

Якщо дозволено захисну зупинку, двигун буде заглушено через 30 секунд після включення миготіння індикатора «STOP».

 • - Підвищений опір у проміжному охолоджувачі наддувного повітря.
 • - Занадто маленький проміжний охолоджувач наддувного повітря.
 • - Велика температура на виході з компресора.

175

Замикання на живлення ланцюга електродвигуна приводу дросельної заслінки

Електродвигун приводу дросельної заслінки не працює

 • - Обрив або коротке замикання живлення електродвигуна.
 • - Електронний блок керування.

176

Замикання на ланцюг низької напруги ланцюга електродвигуна приводу дросельної заслінки

Електродвигун приводу дросельної заслінки не працює

 • - Коротке замикання на масу електродвигуна.
 • - Електронний блок керування.

177

Електродвигун приводу дросельної заслінки заблоковано у відкритому положенні

Електродвигун приводу дросельної заслінки не працює

 • - датчик положення дросельної заслінки.
 • - дросельна заслінка заблокована.

187

Замикання на ланцюг низької напруги ланцюга №2 живлення датчиків

Зниження потужності

 • - Коротке замикання на масу ланцюга живлення.
 • - Живлення електронного блоку керування.

191

Замикання на масу при включенні кондиціонера

Кондиціонер не вмикається

Проведення та роз'єми

195

Замикання на живлення ланцюга датчика рівня охолоджуючої рідини

Не впливає на роботу

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Замикання сигнального дроту на живлення.
 • - Замикання дроту живлення.

196

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика рівня охолоджуючої рідини

Не впливає на роботу

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Замикання сигнального дроту на масу.
 • - пошкоджений датчик.

197

Виявлено низький рівень охолоджувальної рідини

Не впливає на роботу

Рівень охолоджувальної рідини

212

Замикання ланцюга датчика температури моторного масла

Немає захисту двигуна за температури моторного масла

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Обрив сигнального дроту або замикання живлення.

213

Замикання на ланцюг низької напруги датчика температури моторного масла

Немає захисту двигуна за температури моторного масла

 • - Замикання сигнального дроту на масу.
 • - Замикання сигнального дроту на провід заземлення.

214

Сигнал датчика температури моторної олії вказує на перевищення температури оливи вище критичної межі захисту двигуна

Послідовне зниження потужності в залежності від часу аварійного сигналу.

Якщо дозволено захисну зупинку, двигун буде заглушено через 30 секунд після включення миготіння індикатора «STOP».

Температура моторного масла

221

Замикання живлення ланцюга датчика атмосферного тиску

Зниження потужності

 • - Обрив заземлення (провід, роз'єм або датчик).
 • - Сигнальний провід замкнутий на живлення.

221

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика атмосферного тиску

Зниження потужності

 • - Обрив заземлення в джгуті, роз'ємах або датчику.
 • - Сигнальний провід замкнутий на живлення.

227

Замикання на живлення ланцюга 2 живлення датчиків

Зниження потужності

Замикання на живлення

234

Сигнал датчика частоти обертання колінчастого валу вказує на перевищення обертів двигуна вище критичної межі захисту двигуна

Відключення подачі палива до зниження обертів двигуна до нормальної величини

 • - Паливо потрапляє у повітряний канал.
 • - Зворотне прокручування двигуна.
 • - датчик положення колінчастого валу.

238

Замикання на ланцюг низької напруги ланцюга №3 живлення датчиків

Можливий утруднений запуск та нерівномірна робота

Коротке замикання на масу

239

Замикання на живлення ланцюга №3 живлення датчиків

Зниження потужності

Коротке замикання на живлення

241

Немає сигналу датчика швидкості автомобіля

Частота обертання двигуна не перевищує максимального значення. Частота обертання двигуна без урахування датчика швидкості.

Системи круїзконтролю, захисного включення понижувальної передачі та регулюванняра швидкості не працюватимуть.

 • датчик швидкості автомобіля

242

Сигнал переривчастий або спотворений

Частота обертання двигуна не перевищує максимального значення.

Частота обертання двигуна без урахування датчика швидкості.

Системи круїз-контролю, захисного включення понижувальної передачі та регулятора швидкості не працюватимуть.

 • датчик швидкості автомобіля

245

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга електродвигуна вентилятора

Вентилятор буде постійно увімкнено або не працюватиме

Коротке замикання на масу

249

Замикання ланцюга датчика температури зовнішнього повітря

Не впливає на роботу

 • - Обрив заземлення в джгуті, роз'ємах або датчику.
 • - Обрив або замикання живлення сигнального проводу.

252

Уривчастий сигнал від датчика рівня моторного масла

датчик рівня моторного масла не працює

 • - Обрив або низька напруга в ланцюзі живлення.
 • - Обрив дроту маси.
 • - Обрив або коротке замикання сигнального дроту.
 • - датчик рівня моторного масла.

253

Від датчика рівня моторного масла отримано значення дуже низького рівня масла

Можливе зниження потужності.

Можливе зниження тиску масла, можливе серйозне пошкодження двигуна.

 • - Низький рівень моторного масла після його заміни.
 • - Витік моторного масла на землю.
 • - Витік моторного масла в паливну систему або систему охолодження.
 • - Висока витрата олії.

254

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга електромагнітного клапана відсічення подачі палива

Електромагнітний клапан відсічення подачі палива закритий, двигун заглушений.

 • - Коротке замикання на масу.
 • - Електромагнітний клапан відсічення подачі палива

255

Замикання на живлення або обрив ланцюга електромагнітного клапана відсічення подачі палива

Електромагнітний клапан відсічення подачі палива може не відкритися при включенні запалення або не закритися при вимиканні

 • - Обрив ланцюга.
 • - Замикання сигнального дроту на живлення.
 • - Електромагнітний клапан відсічення подачі палива.

256

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика температури зовнішнього повітря

Не впливає на роботу

 • - Замикання на масу сигнального дроту.
 • - Замикання на провід маси або масу сигнального дроту.

257

Електромагнітний клапан відсічення подачі палива заблокований у відкритому положенні або підтікає

Зниження потужності двигун може короткий час працювати при повороті ключа в положення «OFF».

 • - калібрування електронного блоку керування.
 • - Зайвий провід у ланцюгу електромагнітного клапана відсічення подачі палива.

269

Спроба запуску двигуна без дозволу протиугінної системи двигун не запуститься

Іммобілайзер не вимкнено

271

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга електромагнітного клапана управління подачею палива

Двигун погано працюватиме на холостому ходу. Зниження потужності двигуна. тиск палива буде вищим ніж заданий.

Замикання на масу

272

Замикання на живлення або обрив ланцюга електромагнітного клапана керування подачею палива

двигун не працюватиме або працюватиме погано

Замикання на живлення

281

Насосний дисбаланс між плунжерами ТНВд

Двигун не запуститься або можливе зниження потужності

ТНВд

285

Електронний блок керування отримує сигнал від шини Multiplex занадто пізно або взагалі не отримує

Один або кілька пристроїв, підключених до шини Multiplex, не працюють нормально

Шина Multiplex SAE J19З9

286

Електронний блок керування отримує від пристроїв, підключених до шини Multiplex, лише частину необхідної інформації

Принаймні один пристрій, підключений до шини Multiplex, не працює нормально

Шина Multiplex SAE J19З9

287

Електронний блок керування визначив наявність несправності з педаллю акселератора

двигун працює тільки на холостому ходу або не працює повною віддачею

Шина Multiplex SAE J19З9

288

Електронний блок керування визначив наявність несправності з педаллю акселератора дистанційного керування

двигун не реагує на дистанційну педаль. двигун працює тільки на холостому ході. Може використовуватись лише педаль акселератора у кабіні.

Шина Multiplex SAE J19З9

291

Протиугінна система не може нормально працювати. двигун може не запуститись.

Протиугінна система не може нормально працювати. двигун може не запуститись.

 • - Електронний блок керування.
 • - Шина Multiplex SAE J1939.
 • - Іммобілайзер.

295

Електронний блок керування зафіксував помилку сигналу датчика атмосферного тиску

Зниження потужності

 • - показання датчика зафіксовані в одному діапазоні.
 • - Високий опір ланцюга датчика.

311

Після вимкнення запалення виявлено високу силу струму в ланцюгу форсунки №1

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив ланцюга в джгуті, роз'ємах або приводі.
 • - Замикання на масу проводки двигуна або форсунки.
 • - Замикання на живлення проводки двигуна.
 • - Низький або високий опір форсунки.

313

Після вимкнення запалення виявлено високу силу струму в ланцюгу форсунки №3

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив ланцюга в джгуті, роз'ємах або приводі.
 • - Замикання на масу проводки двигуна або форсунки.
 • - Замикання на живлення проводки двигуна.
 • - Низький або високий опір форсунки.

315

Після вимкнення запалення виявлено високу силу струму в ланцюгу форсунки №2

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив ланцюга в джгуті, роз'ємах або приводі.
 • - Замикання на масу проводки двигуна або форсунки.
 • - Замикання на живлення проводки двигуна.
 • - Низький або високий опір

форсунки.

319

Немає живлення годинника реального часу

Не впливає на роботу, дані в електронному блоці керування не містять точного часу та дати.

 • - Батарейка резервного живлення.
 • - Проведення та роз'єми.

321

Після вимкнення запалення виявлено високу силу струму в ланцюгу форсунки №4

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив ланцюга в джгуті, роз'ємах або приводі.
 • - Замикання на масу проводки двигуна або форсунки.
 • - Замикання на живлення проводки двигуна.
 • - Низький або високий опір

322

У ланцюгу форсунки №1 виявлено струм після відключення напруги.

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив у проводці двигуна або обмотки форсунки.
 • - Високий опір обмотки форсунки.
 • - Дуже низький опір обмотки

Форсунки (внутрішнє замикання форсунки, але не на масу).

 • - Помилка або пошкодження електронного блоку керування.

324

У ланцюгу форсунки 3 виявлено струм після відключення напруги.

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски займання під час роботи двигуна або двигун працює нерівно

 • - Обрив у проводці двигуна або обмотці форсунки.
 • - Високий опір обмотки форсунки.
 • - Дуже низький опір обмотки

Форсунки (внутрішнє замикання форсунки, але не на масу).

- Помилка або пошкодження електронного блоку керування.

331

У ланцюгу форсунки №2 виявлено струм після відключення напруги.

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив у проводці двигуна або обмотці форсунки.
 • - Високий опір обмотки форсунки.
 • - Дуже низький опір обмотки форсунки (внутрішнє замикання форсунки, але не на масу).
 • - Помилка або пошкодження електронного блоку керування.

332

У ланцюгу форсунки №4 виявлено струм після відключення напруги

Живлення форсунки вимкнено.

Пропуски спалаху при роботі двигуна або двигун працює нерівно.

 • - Обрив у проводці двигуна або обмотці форсунки.
 • - Високий опір обмотки форсунки.
 • - Дуже низький опір обмотки

Форсунки (внутрішнє замикання форсунки, але не на масу).

- Помилка або пошкодження електронного блоку керування.

334

Сигнал датчика температури охолоджуючої рідини не змінюється під час роботи двигуна

Електронний блок управління приблизно обчислює температуру рідини, що охолоджує

 • - показання датчика зафіксовані в одному діапазоні.
 • - Високий опір ланцюга датчика.

343

Виявлено помилку живлення електронного блоку управління

Можливо незначна зміна в роботі, двигун глухне або двигун важко запускається.

Інформація про несправності, дані маршрутного комп'ютера або дані технічного обслуговування можуть бути неправильними.

Електронний блок керування

346

Неправильні конфігурації регульованих парметрів установок ключів виявлено електронним блоком керування

Різні додаткові комутовані входи електронного блоку управління можуть працювати неправильно

Програмне забезпечення пам'яті електронного блоку керування

351

Електронний блок керування виявив низьку додаткову напругу форсунки

Можливий дим, низька потужність, пропуски займання або двигун не запуститься

 • - калібрування електронного блоку керування.
 • - Харчування форсунки.

352

Замикання на ланцюг низької напруги ланцюга №1 живлення датчиків

Зниження потужності

Замикання на масу

356

Замикання на живлення або обрив ланцюга датчика витрати повітря

Можливе зниження робочих параметрів двигуна

 • - датчик витрати повітря.
 • - Електронний блок керування.
 • - Обрив ланцюга заземлення.
 • - Замикання живлення сигнального проводу.
 • - Періодична несправність.

357

Замикання на ланцюг низької напруги або обрив ланцюга датчика витрати повітря

Можливе зниження робочих параметрів двигуна

 • - датчик витрати повітря.
 • - Електронний блок керування.
 • - Обрив дроту живлення або замикання на масу.
 • - Обрив сигнального дроту або коротке замикання на масу.
 • - Періодична несправність.

358

Сигнал датчика витрати повітря не відповідає роботі двигуна

Можливе зниження робочих параметрів двигуна

 • - датчик витрати повітря.
 • - Забруднення датчика витрат повітря.
 • - Забруднення повітряного фільтра.
 • - Проведення та роз'єми.
 • - Витоку в системі впуску.

386

Замикання на живлення ланцюга №1 живлення датчиків

Зниження потужності

Замикання на живлення

415

Сигнал тиску масла показує, що тиск масла впав нижче критичного порога захисту двигуна

Послідовне зниження потужності в залежності від часу ввімкнення аварійного сигналу.

Якщо дозволена захисна зупинка, двигун буде заглушено через 30 секунд після вмикання індикатора STOP.

 • - Низький тиск олії.
 • - Низький рівень олії.
 • - датчик аварійного тиску масла.
 • - Замикання проводки на масу.

418

Визначено наявність води у паливному фільтрі

Можливе зниження потужності або утруднений запуск

Вода у паливному фільтрі

425

Сигнал відрізняється від заданого, переривчастий або неправильний

Не впливає на роботу. дані про температуру моторного масла неправильні.

 • - датчик температури моторного масла.
 • - Високий опір ланцюга датчика.

427

Втрачено зв'язок між електронним блоком керування та іншими пристроями по каналу даних SAE J19З9

Частота обертання двигуна поступово знизиться і залишиться на неодружених оборотах

 • - Канал даних SAE J19З9.
 • - Електронний блок керування.
 • - Зовнішній блок керування допоміжного обладнання автомобіля.

428

Замикання на живлення ланцюга датчика наявності води у паливному фільтрі

Не впливає на роботу. Не працює індикатор наявності води у паливному фільтрі

 • - Обрив заземлення або сигнального дроту в джгуті, роз'ємах або датчику.
 • - Сигнальний провід замкнутий на живлення.

429

Замикання на ланцюг низької напруги датчика наявності води у паливному фільтрі

Не впливає на роботу.

Не працює індикатор наявності води у паливному фільтрі

Замикання на масу сигнального проводу в проводці, датчику або роз'ємі

435

дані датчика аварійного тиску моторного масла недостовірні при включенні запалювання

Не впливає на роботу.

Не працює захист двигуна щодо тиску моторного масла.

 • - датчик аварійного тиску масла.
 • - Обрив сигнального дроту датчика аварійного тиску масла.
 • - Електронний блок керування.
 • - Замикання сигнального дроту на живлення.

436

дані датчика температури повітря у впускному колекторі недостовірні при включенні запалювання або при працюючому двигуні

Електронний блок керування приблизно обчислює температуру повітря у впускному колекторі

 • - показання датчика зафіксовані в одному діапазоні.
 • - Високий опір ланцюга датчика.

441

Живлення електронного блоку управління нижче мінімального рівня

двигун може заглухнути або запуститься з працею

 • - Акумуляторна батарея.
 • - Проведення та роз'єми.

442

Живлення електронного блоку управління вище максимального рівня

Можливе пошкодження всіх електричних компонентів

 • - Регулятор напруги генератора (перезарядження).
 • - Батареї приєднані послідовно, а не паралельно.
 • - Неправильна процедура запуску за допомогою додаткової акумуляторної батареї.

449

Електронний блок управління визначив, що тиск в акумуляторі палива вищий за нормальний тиск палива

Не впливає або можлива поява шуму, пов'язаного з підвищеним тиском упорскування (особливо на холостому ходу або під невеликим навантаженням) або можливе зниження потужності

Підвищений опір у зливній магістралі

451

Замикання на живлення ланцюга датчика тиску палива

Потужність або частота обертання знижена

 • - Замикання дроту живлення на сигнальний провід.
 • - Обрив сигнального дроту.
 • - Обрив дроту живлення на 5 В.
 • - Обрив дроту маси.
 • - датчик тиску палива.
 • - Електронний блок керування.

452

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика тиску палива

Потужність або частота обертання знижена

 • - Провід живлення або сигнальний провід замкнений на масу.
 • - Якийсь компонент, підключений до загального проводу живлення, замкнений на масу.
 • - датчик тиску палива.
 • - Електронний блок керування.

465

Замикання живлення ланцюга перепускного клапана турбокомпресора 1

Зниження частоти обертання двигуна

 • - Замикання живлення.
 • - Обрив ланцюга перепускного клапана турбокомпресора.

466

Замикання на масу ланцюга перепускного клапана турбокомпресора 1

Зниження частоти обертання двигуна

Замикання сигнального дроту на масу

471

датчик рівня моторної олії визначив низький рівень моторної олії

двигун може бути пошкоджений. Можливе зниження тиску масла та серйозне пошкодження двигуна.

 • - Низький рівень моторного масла після його заміни.
 • - Витік моторного масла на землю.
 • - Витік моторного масла в паливну систему або систему охолодження.
 • - Висока витрата олії.

477

Живлення контролера впорскування рідини системи зниження токсичності нижче напруги живлення системи

Відключення впорскування рідини системи зниження токсичності в систему

 • - Неправильні налаштування напруги акумулятора в INSITE.
 • - Генератор.
 • - Акумуляторна батарея.

478

Живлення контролера впорскування рідини системи зниження токсичності вище напруги живлення системи

Відключення впорскування рідини системи зниження токсичності в систему

Неправильні налаштування напруги акумулятора в INSITE

491

Замикання на живлення ланцюга перепускного клапана турбокомпресора 2

Зниження частоти обертання двигуна

 • - Замикання живлення.
 • - Обрив ланцюга перепускного клапана турбокомпресора.

492

Замикання на масу ланцюга перепускного клапана турбокомпресора 2

Зниження частоти обертання двигуна

Замикання на масу

498

Замикання ланцюга датчика рівня моторного масла. Виявлено внутрішню помилку датчика рівня моторного масла.

датчик рівня моторного масла вимкнено

 • - Обрив заземлення в джгуті, роз'ємах або датчику.
 • - Сигнальний провід замкнутий на живлення.
 • - Замикання дроту живлення

499

Замикання ланцюга низької напруги ланцюга датчика рівня моторного масла. Виявлено внутрішню помилку датчика рівня моторного масла.

датчик рівня моторного масла вимкнено

 • - Обрив або замикання ланцюга датчика рівня масла.
 • - датчик рівня масла.

545

Показання датчика тиску у впускному колекторі перевищують максимальну межу для даного режиму роботи двигуна

Зниження потужності

 • - Клапан керування перепуском газів повз турбіну.
 • - Турбокомпресор.
 • - Паливна система або система турбонаддуву.

553

Електронний блок керування визначив, що тиск в акумуляторі палива вищий за заданий

Не впливає або можлива поява шуму, пов'язаного з підвищеним тиском упорскування (особливо на холостому ходу або під невеликим навантаженням). Зниження потужності.

Високий тиск палива

554

Електронний блок керування визначив, що сигнал датчика тиску палива не змінюється

Електронний блок керування приблизно обчислює тиск палива, зниження потужності

 • - датчик тиску наддуву та датчик температури повітря в зборі.
 • - датчик положення розподільчого валу.
 • - датчик тиску палива.
 • - датчик атмосферного тиску.

555

Фільтр системи вентиляції картера потребує обслуговування

Не впливає на роботу

 • - Необхідно замінити фільтр системи вентиляції картера.
 • - датчик тиску в картері.
 • - Забитий або звужений сапун сепаратора з системи вентиляції картера.
 • - Забитий або звужений сапун зливна трубка або зворотний клапан системи вентиляції картера.
 • - Забита або звужена відвідна трубка системи вентиляції картера.
 • - Замерзла, заблокована або звужена трубка системи вентиляції картера.

556

Фільтр системи вентиляції картера потребує обслуговування

Не впливає на роботу

 • - Необхідно замінити фільтр системи вентиляції картера.
 • - датчик тиску в картері.
 • - Забитий або звужений сапун сепаратора системи вентиляції картера.
 • - Забитий або звужений сапун зливна трубка або зворотний клапан системи вентиляції картера.
 • - Забита або звужена відвідна трубка системи вентиляції картера.
 • - Замерзла, заблокована або звужена трубка системи вентиляції картера.

559

Електронний блок керування визначив, що тиск в акумуляторі палива нижче заданого

Можливий утруднений запуск або зниження потужності двигун може не запуститися.

Низький тиск палива

584

Замикання на живлення або обрив ланцюга реле блокування стартера

двигун не запуститься або вимкнено захист стартера від випадкового включення

 • - Обрив проводки або роз'єму.
 • - Замикання живлення.

585

Замикання на ланцюг низької напруги ланцюга реле блокування стартера

Відключено захист стартера від випадкового включення

Замикання на масу

596

Виявлено високу напругу акумулятора під час перевірки напруги батареї

При високій напрузі горітиме помаранчевий попереджувальний та індикатор CHECK ENGINE

Перезаряд через несправність генератора або акумулятора

597

Виявлено низьку напругу акумулятора під час перевірки напруги батареї

При низькій напрузі горітиме помаранчевий попереджувальний індикатор CHECK ENGINE

 • - Перезаряд через несправність генератора або акумулятора.
 • - споживачі електроенергії високої сили струму (підсилювач радіо, габаритні вогні тощо).

598

Виявлено дуже низьку напругу акумулятора під час перевірки напруги батареї

При дуже низькій напрузі горітиме червоний попереджувальний індикатор STOP ENGINE

Перезаряд через несправність генератора або акумулятора

649

Час заміни моторного масла та фільтра

Тільки нагадування про необхідність технічного обслуговування

Час заміни моторного масла та фільтра

 Продовження таблиці кодів несправності Cummins ISF3.8 у статті - Продовження кодів несправності Cummins ISF3.8

Виберіть свою мову