Для покращення наповнення циліндрів паливною сумішшю на всіх режимах двигуни 1.6л обладнані фазорегулятором розподільчого валу впускних клапанів.

Зміщення моменту закриття впускних клапанів оптимізує наповнення циліндрів паливною сумішшю залежно від частоти обертання колінчастого валу.

В результаті підвищується крутний момент на режимі середніх навантажень і потужність при високій частоті обертання колінчастого валу.

Механізм фазорегулятора

При високій частоті обертання колінчастого валу пізніше закриття впускних клапанів забезпечує надходження додаткової порції паливної суміші за рахунок високої швидкості руху суміші.

Натомість, при невисокій частоті обертання інерція руху суміші невелика.

Тому бажано більш раннє закриття випускних клапанів, щоб уникнути недостатнього наповнення циліндрів і втрату моменту, що крутить, внаслідок витіснення частини свіжої суміші.

Чим вища частота обертання колінчастого валу, тим пізніше має відбуватися закриття впускних клапанів.

Електромагнітний клапан фазорегулятора

Кількість масла, що подається до фазорегулятора, визначається електромагнітним клапаном, встановленим на головці блоку циліндрів (див. рис. 2).

На клапан подається електроживлення у вигляді змінного сигналу ступеня циклічного відкриття (амплітудою 12 В і частотою 250 Гц,).

Це дозволяє подавати масло в механізм фазорегулятора і таким чином змінювати кут зсуву фаз.

Робота фазорегулятора: 1 - ротор фазорегулятора, 2 - шестерня фазорегулятора, 3 - розподільний вал впускних клапанів, 4 - електричний клапан фазорегулятора

Фазорегулятор розподільного валу постійно змінює фази газорозподілу.

Електронний блок керування посилає на електромагнітний клапан змінний сигнал ступеня циклічного відкриття, величина якого пропорційна необхідному зміщенню фаз.

Фази постійно змінюються від 0˚ до 43˚ по кутку повороту колінчастого валу.

При частоті обертання колінчастого валу в межах 1500–4300 хв–1 ЕБУ подає напругу живлення на електромагнітний клапан.

При перевищенні 4300 хв–1 живлення електромагнітного клапана припиняється.

При цьому положення механізму фазорегулятора сприяє наповненню циліндрів за високої частоти обертання колінчастого валу.

У цьому положенні запірний плунжер блокує механізм.

При частоті обертання до 1500 хв–1 напруга живлення не подається на електромагнітний клапан.

Механізм заблокований плунжером.

З моменту подачі живлення на електромагнітний клапан при частоті обертання колінчастого валу понад 1500 хв–1 під дією тиску масла запірний плунжер відходить і вивільняє механізм.

Керування електромагнітним клапаном фазорегулятора розподільчого валу відбувається при дотриманні таких умов:

 • - датчик частоти обертання колінчастого валу справний;
 • - датчики положення розподільчих валів справні;
 • - система впорскування справна;
 • - після запуску двигуна;
 • - Двигун працює не на холостому ходу при натиснутій педалі акселератора;
 • - отримано граничне значення профілю впорскування, що встановлюється з урахуванням навантаження та частоти обертання колінчастого валу;
 • - температура охолоджуючої рідини знаходиться в межах 10 - 120˚ С;
 • - підвищена температура масла у двигуні.

Резервні режими:

 • - повернення фазорегулятора у вихідне положення;
 • - нульове зміщення фаз.

Примітка. При блокуванні електромагнітного клапана у відкритому положенні двигун на холостому ході працює не стійко, тиск у впускній трубі підвищений.

При цьому відзначається більш гучна робота двигуна.

Основні несправності електромагнітного клапана фазорегулятора:

 • - розімкнений ланцюг;
 • - замикання на масу або на +12В;
 • - усунення або неузгодження запрограмованих значень;
 • - неправильне визначення положення фазорегулятора;
 • - величина регулювання поза межами допустимих меж.

Виберіть свою мову