Бензинові двигуни, що встановлюються на автомобілі Mazda 6, обладнані електронною системою керування двигуном з розподіленим упорскуванням палива

Ця система забезпечує виконання сучасних норм щодо токсичності викидів та випарів шкідливих речовин, при збереженні високих ходових якостей та низької витрати палива

Керуючим пристроєм у системі є електронний блок управління (ЕБУ, контролер).

На основі інформації, отриманої віддатчиків, ЕБУ розраховує параметри регулювання упорскування палива та управління кутом випередження запалювання.

Крім того, відповідно до закладеного алгоритму ЕБУ керує роботою електродвигуна вентилятора системи охолодження двигуна та електромагнітної муфти включення компресора кондиціонера, виконує функцію самодіагностики елементів системи та сповіщає водія про несправності.

При виході з ладу окремих датчиків та виконавчих механізмів ЕБУ включає аварійні режими, що забезпечують працездатність двигуна.

Кількість палива, що подається форсунками, визначається тривалістю електричного сигналу від ЕБУ

Електронний блок відстежує дані про стан двигуна, розраховує потребу в паливі та визначає необхідну тривалість подачі палива форсунками (тривалість сигналу).

Для збільшення кількості палива, що подається, тривалість сигналу збільшується, а для зменшення подачі палива - зменшується.

Система керування двигуном, поряд з електронним блоком керування, включає датчики, виконавчі пристрої, роз'єми і запобіжники.

Електронний блок керування (ЕБУ)

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Електронний блок керування (ЕБУ) пов'язаний електричними проводами з усіма датчиками системи.

Отримуючи від них інформацію, блок виконує розрахунки відповідно до параметрів та алгоритму управління, що зберігаються в пам'яті програмованого постійного запам'ятовуючого пристрою (ППЗП), і управляє виконавчими пристроями системи.

Варіант програми, записаний на згадку про ППЗУ, позначений номером, присвоєним даній модифікації ЕБУ

Блок управління виявляє несправність, ідентифікує та запам'ятовує її код, навіть якщо відмова нестійка та зникає (наприклад, через поганий контакт).

Сигналізатор несправності системи керування двигуном у комбінації приладів гасне через 10 с після відновлення працездатності вузла, що відмовив.

Після ремонту код несправності, що зберігається в пам'яті блоку управління, необхідно стерти.

Для цього вимкніть живлення блоку на 10 с (вийміть запобіжник ланцюга живлення електронного блоку управління або від'єднайте провід від клеми «мінус» акумуляторної батареї).

Блок живить постійним струмом напругою 5 і 12 вольт різні датчики та вимикачі системи керування.

Оскільки електричний опір ланцюгів живлення високий, контрольна лампа, підключена до висновків системи, не спалахує.

Для визначення напруги живлення на висновках ЕБУ слід застосовувати вольтметр, внутрішній опір якого не менше 10 МОм.

ЕБУ не придатний для ремонту, у разі відмови його необхідно замінити.

Діагностичний роз'єм

Діагностичний роз'єм служить для виведення з пам'яті ЕБУ кодів несправностей, виявлених під час роботи системи керування двигуном.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Діагностичний роз'єм розташований у салоні автомобіля з лівого боку панелі приладів під кермовим.

До діагностичного роз'єму можна підключити скануючий пристрій, який зчитує коди несправностей.

Датчик положення колінчастого валу

Датчик положення колінчастого валу індуктивного типу призначений для синхронізації роботи електронного блоку управління з ВМТ поршнів 1-го та 4-го циліндрів та кутовим положенням колінчастого валу.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Датчик встановлений у задній частині двигуна навпроти зубців, що задають на маховику.

Зубці, що задають, виконані на поверхні маховика через рівні інтервали.

Один зуб відсутній для створення імпульсу синхронізації («опорного» імпульсу), який необхідний для узгодження роботи блоку управління з ВМТ поршнів в 1-му та 4-му циліндрах.

При обертанні колінчастого валу зубці змінюють магнітне поле датчика, наводячи імпульси напруги змінного струму.

Блок управління сигналами датчика визначає частоту обертання колінчастого валу і видає імпульси на форсунки.

При відмові датчика пуск двигуна неможливий.

Датчик положення розподільного валу

Датчик положення розподільного валу (датчик фази) індуктивного типу визначає ВМТ такту стиснення поршня 1-го циліндра.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Сигнал з датчика використовується електронним блоком управління і служить для організації фазованого впорскування палива відповідно до порядку роботи циліндрів.

При виникненні несправності в ланцюгу будь-якого з датчиків ЕБУ заносить у свою пам'ять її код і включає сигнальну лампу.

Датчик температури рідини для охолодження

Датчик температури охолоджувальної рідини встановлений у корпусі розподільника охолоджуючої рідини із заднього боку двигуна.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Чутливим елементом датчика є термістор, електричний опір якого змінюється обернено пропорційно температурі.

При низькій температурі охолоджуючої рідини (- 40 °С) опір термістора становить близько 100 кОм, при підвищенні температури до +130 °С - зменшується до 70 Ом.

Електронний блок живить ланцюг датчика температури постійною «опорною» напругою.

Напруга сигналу датчика максимальна на холодному двигуні і знижується в міру його прогріву.

За значенням напруги електронний блок визначає температуру двигуна та враховує її при розрахунку регулювальних параметрів упорскування та запалювання.

При відмові датчика або порушеннях у ланцюзі його підключення ЕБУ встановлює код несправності та запам'ятовує його.

Окрім вищеописаного, датчик непрямим чином служить і як датчик вказівника температури охолоджуючої рідини в комбінації приладів.

За інформацією від цього датчика електронний блок керування двигуном змінює положення стрілки покажчика.

Комбінований датчик абсолютного тиску та температури

Комбінований датчик абсолютного тиску та температури повітря, що всмоктується, у впускному колекторі виконаний у вигляді змінного резистора, чутливого до зміни тиску.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Він фіксує зміну тиску у впускному колекторі відповідно до змін навантаження та обертів двигуна.

Залежно від інформації, отриманої від датчика, ЕБУ реєструє кількість палива, що впорскується, і кут випередження запалювання.

Датчик положення дросельної заслінки

Датчик положення дросельної заслінки виконано за одне ціле з кришкою дросельного вузла.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Датчик є потенціометром, на один кінець якого подається «плюс» напруги живлення (5 В), а інший кінець з'єднаний з «масою».

З третього виведення потенціометра (від повзунка) йде вихідний сигнал до електронного блоку керування.

Коли дросельна заслінка повертається (від впливу на педаль управління), змінюється напруга на виході датчика.

При закритій дросельній заслінці воно нижче 0,5 вольт. Коли заслінка відкривається, напруга на виході датчика зростає, при повністю відкритій заслінці вона повинна бути більше 4 вольт.

Відстежуючи вихідну напругу датчика, ЕБУ коригує подачу палива залежно від кута відкриття дросельної заслінки (тобто за бажанням водія).

Датчик положення дросельної заслінки не вимагає регулювання, оскільки блок керування сприймає холостий хід (тобто повне закриття дросельної заслінки) як нульову позначку.

Датчик масової витрати повітря

Датчик масової витрати та температури повітря на впуску, встановлений на патрубку корпусу повітряного фільтра, - дуже важливий датчик в електронній системі керування двигуном.

Особливості системи керування двигуном Mazda 6

На основі його сигналу електронний блок керування двигуном визначає циклове наповнення циліндрів і зрештою коригує тривалість імпульсу відкриття форсунок та кут випередження запалення.

Датчики концентрації кисню (лямбда-зонди)

Датчики концентрації кисню (лямбда-зонди) повернуті до різьбових отворів каталітичного нейтралізатора та приймальної труби.

На автомобілі Mazda 6 встановлюють два датчики концентрації кисню:

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

- керуючий датчик, призначений для керування складом паливоповітряної суміші (на вході в нейтралізатор);

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

- діагностичний датчик, призначений для оцінки ефективності роботи нейтралізатора (на виході).

У металевій колбі датчика розташований гальванічний елемент, що омивається потоком відпрацьованих газів.

Залежно від вмісту кисню у відпрацьованих газах внаслідок згоряння паливоповітряної суміші змінюється напруга сигналу датчика.

Датчики відрізняються за параметрами та мають різні маркування.

Якщо хоча б один із датчиків концентрації кисню несправний, токсичність газів, що відпрацювали, може різко підвищитися, а витрата палива збільшиться.

Для зручності заміни датчики відрізняються кольором колодок.

Колодка джгута проводів датчика на вході в нейтралізатор (керуючий) - зеленого кольору, а на виході з нейтралізатора (діагностичний) - фіолетового.

Інформація від кожного датчика надходить до блоку управління у вигляді сигналів низького (від 0,1 В) і високого (до 0,9 В) рівня.

При сигналі низького рівня блок керування отримує інформацію про високий вміст кисню.

Сигнал високого рівня свідчить про низький вміст кисню у відпрацьованих газах.

Постійно відстежуючи напругу сигналу датчиків, блок управління коригує кількість палива, що впорскується форсунками.

При низькому рівні сигналу датчика на вході в нейтралізатор (бідна паливоповітряна суміш) кількість палива, що подається, збільшується, при високому рівні сигналу (багата суміш) - зменшується.

Якщо різниця між рівнями сигналів датчиків на вході та виході нейтралізатора менше значень, допустимих при даному режимі роботи, блок керування ідентифікує несправність каталітичного нейтралізатора.

Датчик детонації

Датчик детонації, прикріплений до верхньої частини блоку циліндрів у зоні між 2-м і 3-м циліндрами, вловлює аномальні вібрації (детонаційні удари) у двигуні.

Особливості системи управління двигуном Mazda 6

Чутливим елементом датчика детонації є п'єзокристалічна пластинка.

При детонації на виході датчика генеруються імпульси напруги, які збільшуються із зростанням інтенсивності детонаційних ударів. ЕБУ за сигналом датчика регулює випередження запалення для усунення спалахів палива.

У процесі роботи ЕБУ використовує також дані про швидкість автомобіля, які отримують від блоку управління антиблокувальною системою (АБС).

Перш ніж знімати будь-які вузли системи керування упорскуванням палива, від'єднайте провід від клеми «мінус» акумуляторної батареї.

Не пускайте двигун, якщо наконечники дротів на акумуляторі погано затягнуті.

Ніколи не від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля під час роботи двигуна.

Під час заряджання акумулятора від'єднуйте його від бортової мережі автомобіля.

Не піддавайте ЕБУ температурі вище 65 °С у робочому стані та вище 80 °С у неробочому (наприклад, у сушильній камері). Потрібно знімати ЕБУ з автомобіля, якщо ця температура буде перевищена.

Не від'єднуйте від ЕБУ та не приєднуйте до нього дроти під час увімкненого запалювання.

Перед проведенням електрозварювальних робіт на автомобілі від'єднуйте дроти від акумуляторної батареї та колодки джгута дротів від ЕБУ.

Всі вимірювання напруги виконуйте цифровим вольтметром із внутрішнім опором не менше 10 мОм.

Електронні вузли, що застосовуються в системі упорскування палива, розраховані на дуже малу напругу, тому легко можуть бить пошкоджені електростатичним розрядом.

Для того, щоб не допустити пошкодження ЕБУ, не торкайтеся руками до його висновків.

Для діагностики системи керування двигуном у всіх випадках потрібен спеціальний сканер, тому при виникненні несправностей системи звертайтеся на спеціалізований сервіс.